Systemair Application area Education (Skyline)

Вентилация за образователни институции

Тихи и ориентирани към здравето ОВК решения, които подобряват благосъстоянието на учащите се

Доброто образование започва с чист, свеж въздух

Не е достатъчно учащите се да стоят и играят навън през междучасията. Добре вентилираните среди са производителни среди и редица изследвания показват, че лошата вентилация в класните стаи и образователните сгради води до слаба концентрация, недобро запомняне на информацията и по-високи отчетени нива на умора.

ОВК решенията на Systemair работят тихо и ефективно, за да постигнат оптимална температура и отлично качество на въздуха на закрито (КВЗ) всеки ден от седмицата. Подобрява се еднакво здравето, благосъстоянието и продуктивността на учащи се, учители и персонал.

За идеални климатични условия на закрито

Минимални габарити

Системи с ниско ниво на шум

Висока енергийна ефективност

Ориентирани към здравето и хигиената

Лесни за управление и експлоатация

Всички ОВК решения на Systemair се предлагат сертифицирани с най-високите сертифицирания за продукти на глобалния пазар.

Енергийната ефективност е от съществено значение за образователните институции. Когато ОВК системите работят почти всеки ден, поддържането на ниски експлоатационни разходи е също толкова важно, колкото гарантирането на високо качество на въздуха на закрито. В Systemair с гордост предлагаме решения за отопление и охлаждане, които предоставят отлично качество на въздуха за учащи се, учители и персонал.

Morten Schmelzer
Technical Marketing Director | Systemair Group

Защо да изберете Systemair?

Geniox, hygienic by design

Хигиенични още от етапа на проектиране

ОВК решенията на Systemair не са проектирани само, за да работят добре или да са енергийно ефективни. Те са замислени преди всичко като хигиенни и са проектирани за лесно почистване и поддръжка, така че винаги на работят в съответствие с най-високите стандарти за сертифицирането за здраве и безопасност.

Инициативата #hygienicbydesign означава също, че ОВК модулите са проектирани с гладки части и материали, за да се предотврати натрупването на бактерии, прах и други частици от вътрешната и външната страна.

Предлагаме един от най-тихите вентилаторни модули на пазара със сертифицирани от AMCA данни, заедно с гама от решения, които ще помогнат на училищата да гарантират, че осигуряват на учащите се безопасна и здравословна среда, която не само ще повиши запомнянето на информацията, но и евентуално ще намали дните за отсъствие по болест.

Pablo Varela
Global Product Director | Systemair Group
School Classroom Vraas Sa Or 07

Устойчиви енергоспестяващи решения

Редица училища и образователни институции сега се класифицират от местното управление като обществени сгради, което означава, че вече трябва да изпълняват съответствията с местните, държавните или националните цели и изисквания за устойчивост.

С гордост заявяваме, че ОВК решенията на Systemair са преди всичко устойчиви, проектирани да работят по най-добрия начин, като използват възможно най-малко енергия и ресурси. Това не само поддържа оперативните разходи ниски в краткосрочен план, но и гарантира, че системите ви ще продължават да доставят свеж, чист, добре вентилиран въздух дълго време в бъдеще.

Образователният сектор се придвижва към модернизации, за да отговори на все по-стриктните стандарти, свързани с качеството на въздуха, вентилацията и ефективността на работа. Нашата гама от продукти може да ви помогне лесно да осъвремените институциите си с най-новите енергоспестяващи технологии в сферата на вентилацията и климатизацията.

Lena Eklind
Group Technical Director | Systemair Group
Navipad Vinklad Mirror Topvex Edited

Лесна експлоатация и управление

Образователните институции имат експлоатационни изисквания, които често се менят – от натоварени дни, изпълнени с много учащи се, класове и посетители, до вечери и седмици ваканции, когато сградите са напълно празни.

ОВК системите на Systemair, които включват множество интуитивни системи за управление, са лесни за програмиране и лесни за експлоатация. Това ви позволява бързо и просто да променяте изискванията, за да сте в съответствие с текущите нужди – от университетски библиотеки, отворени денонощно, до детски градини, които затварят през уикенда или претъпкани музеи в пикови часове.