Аксиални вентилатори

Енергийно ефективните аксиални вентилатори са идеално решение за повечето търговски и промишлени проекти, при които мощната вентилация и климатизация са от решаващо значение за успеха на проекта.

Аксиални вентилатори