Jet вентилатори

Надеждни и ефективни, струйните вентилатори на Systemair, осигуряват отлична вентилация в среди, където притокът на пресен въздух е предизвикателство - включително многоетажни паркинги и подземни гаражи. Намаляват концентрацията на вредности, стратифицират и подпомагат за преместването на големи обеми въздух към зоната на засмукване и изхвърляне.

Jet вентилатори