Центробежни вентилатори

Центробежните вентилатори на Systemair, разполагат с по-висок напор в сравнение с аксиалните. Способни да издържат на високи температури на работния флуид, те са проектирани да работят надеждно, независимо от атмосферните или условията на работа.

Центробежни вентилатори