Вентилатори

Всички вентилатори и вентилационни съоръжения на Systemair се произвеждат в съответствие с местните и международните разпоредби за опазване на околната среда и се изпитват в нашата лаборатория, за да се гарантира, че те работят на или над нивото на индустриалните еталони, като същевременно използват по-малко енергия.