Systemair Application area Infrastructure (Skyline)

ОВК решения за инфраструктура и транспорт

Интелигентни, надеждни и технологично усъвършенствани ОВК решения за метро и железопътен транспорт, летища, тунели, автопаркинги и круизни кораби.

Да се гарантира, че въздухът, който дишаме, е чист, свеж и без замърсители

Инфраструктурните и транспортни среди поставят уникално предизвикателство: гарантиране, че пространствата им са снабдени със свеж, чист и безопасен за дишане въздух, дори в пространства, в които обичайно не е наличен свеж въздух. Тези пространства на открито и закрито непрекъснато се замърсяват от превозни средства и често са изправени пред екстремни климатични условия.

Systemair разработи интелигентни вентилационни системи за инфраструктурни и транспортни среди. Нашите решения бързо и ефикасно отстраняват замърсители и вредни газове, за да създадат безопасни, здрави среди за хората, които работят в тези пространства, и за хората, които просто минават през тях.

Тези системи са проектирани също така да отговарят на стриктните местни, регионални и международни изисквания за енергийна ефективност и се предлагат с всичко, което очаквате от решение на Systemair:

Стабилна, надеждна ефективност на работа

Максимална енергийна ефективност

Технологично усъвършенствани средства за управление

Оптимална вентилация и циркулация

Лесни за инсталиране, почистване и поддържане

Съвместимост с противопожарните изисквания и изискванията за опазване на здравето и безопасност на работното място

Както обикновено, всички транспортни и инфраструктурни решения на Systemair са сертифицирани с най-високите сертифицирания за продукти на глобалния пазар.

Защо да изберете Systemair?

Railroad Station

Ненадмината гъвкавост в проектирането и операциите

Systemair ви улеснява в доставянето на модерни, надеждни и високоефективни решения за вентилация. С широката гама от дебити и множество достъпни персонализации можете бързо да проектирате, избирате и пускате в експлоатация това, което ви е необходимо, за да е успешен проекта ви.

Всички продукти на Systemair са разработени също така да ви помогнат да намалите текущите разходи като работят последователно и ефективно при всякакви климатични условия.

Fire alarm on wall

Съвместимост с изискванията за пожаробезопасност и опазване на здравето и безопасност на работното място

Здравето и безопасността на работниците в сферата на инфраструктурата и транспорта, както и на пътниците, е от критично значение. Ето защо решенията за вентилация на Systemair идват с надеждни датчици, които следят климатичните условия в реално време и могат да се програмират за предприемане на действие в случай на опасност.

Освен това всички решения и компоненти се предлагат сертифицирани от местни, национални и международни организации, за да се гарантира, че се поддържат най-високите нива на стандарти за пожаробезопасност и здравеопазване и безопасност на работното място, без да се засегне ефективността на системата.

Katzenbergtunnel control room

Интелигентни системи за управление

Освен че са лесни за инсталиране, почистване и поддържане, всяко ОВК решение, което предлагаме, е в комплект с интелигентни средства за управление на и цифрови интеграции.

Това помага на клиентите да намалят текущите експлоатационни разходи, докато предоставят по-точен и ефективен отдалечен мониторинг на всички вентилационни системи и компоненти.

Непрекъснати насоки и поддръжка

Дори когато ангажиментът ви към даден проект приключи, нашият отдел за обслужване на клиенти и следпродажбената поддръжка продължава да работи с клиентите ви.

На разположение сме 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да помогнем на клиентите ви да управляват, отстраняват неизправности и поддържат системите си. За оптимална ефективност и високо КВЗ всеки ден.

IV
IV
Компактно и интелигентно решение за отвеждане на дим и топлина