Контрол на въздушния дебит

Systemair предлага регулатори за постоянен дебит, с и без предварителна настройка на задвижването, както и регулатори за променлив въздушен дебит, с широка гама от механизми за задвижване и управление. Този тип устройства, покриват повишените изисквания за намаляване на консумацията на енергия, ниско ниво на генериране на шум и прецизно управление, съответно с много ниски скорости на въздушния поток.