Shutterstock 1323064331

Обещание на марката & Основни ценности

Systemair е символ на повече от чист въздух и здравословна среда в помещенията.

Основните ценности на цялата ни група са генетичният код на компанията и ръководят вземането на решения - независимо на кого помагаме, върху какво работим или къде се намираме по света

Обещанието на нашата марка Systemair е прякото прилагане на тези ценности към вас, нашите клиенти и партньори.

Нашето обещание за марка

person looking for locations

Ние напътстваме

Ние сме тук, за да даваме съвети и да споделяме знанията си. Нашите насоки и опит ще ви помогнат да стигнете до правилните заключения. Ние се отнасяме към всеки с внимание и уважение

Ние сме надежден партньор

Form Ending Done

Опростяваме

Ние сме тук, за да улесним работата ви, като превърнем сложните системи в лесни, интелигентни и устойчиви решения.

Винаги се стремим да се усъвършенстваме.

Ние поставяме клиента на първо място

Нашата мисия е да ви подкрепим от идеята до завършването - да ви помогнем да намерите най-добрите продукти и решения, за да бъдат проектите ви успешни.

Ние сме на ваша страна.

Основни ценности на Systemair

Ценностите оформят корпоративния ни климат и ръководят всички нас при вземането на решения, независимо къде по света работим. Те ни насочват как ние, служителите, трябва да се държим в ежедневната си работа, както един към друг, така и към нашите клиенти и заинтересовани страни.

Определяне на приоритети

  • Поемете инициативата

  • Вземайте решения

  • Следвайте стратегията

Опростете

  • Директният маршрут

  • Организация и структура

  • Стандартизирани продукти

Вдъхновяване на доверие

  • Пряка и ясна комуникация

  • Ние сме сигурен избор

  • Колективна отговорност