Въздушни завеси за хладилни камери

Инсталирането на въздушни завеси за хладилни помещения е ефективно решение, което води до намаляване на оперативните разходи и бърза възвращаемост. Решението за въздушни завеси за хладилни помещения от Systemair се предлага с ефективни двигатели, които позволяват безстепенно управление и ефективна защита на фризерните помещения.

Въздушни завеси за хладилни камери