Nya möjligheterGeniox GoLuftbehandlingsaggregat

Geniox Go är ett förkonfigurerat modulärt luftbehandlingsaggregat som ger utmärkta prestanda och energibesparingar. Ett brett sortiment med inbyggd flexibilitet, lätt att transportera, garanterar en optimal lösning för ditt projekt.

 • Luftflöden mellan 0,55 m³/s och 9,72 m³/s.

 • Aggregaten är kompakta och lätta att ta in i sektioner för snabb och enkel installation.

 • Lämpliga för både inom- och utomhusplacering vid nybyggnation såväl som vid renovering och utbyte av aggregat.

2021 Sp Or 29 Geniox Go Optimzied Magnelis
2021 Sp Or 29 Geniox Go Optimzied Magnelis

Flexibilitet

Geniox Go ger dig flexibilitet eftersom du kan anpassa både interna och externa komponenter för att passa ditt projekts specifikationer.

Med externa komponenter är det möjligt att minimera sektionslängder och aggregatets totala mått.

Minimal energiförlust och hållbar konstruktion

Den 60 mm tjocka isoleringen minimerar värmeförluster och köldbryggor, vilket ger energibesparingar, hög driftseffektivitet och ljuddämpning.

Handtagen, gångjärnen och inspektionsfönstren är utformade exklusivt för och av Systemair, vilket garanterar en lång livslängd.

Kortare ledtider

Geniox Go är lätt att installera, med spjäll, styr- & reglersystem och värmbatteri integrerade i ett snyggt och färdigt paket.

Detta garanterar kortare ledtider och snabbare leveranser.

Lätt att installera

Geniox Go-aggregaten är kompakta och uppbyggda av sektioner som gör intransport lätt. Väl på plats monteras sektionerna enkelt ihop vilket gör att Geniox Go passar de flesta projekt i alla skeden.

Lätt att kontrollera och använda

Systemair Access är ett komplett styr- och reglerystem för luftbehandlingsaggregat som gör avancerad teknik lättillgänglig. Det gör det möjligt för operatörer att optimera ventilationsprestanda och skapa ett perfekt inomhusklimat.

Genom att använda ditt luftbehandlingsaggregat mer effektivt kan du minska energianvändningen och spara pengar.

Enkel konfiguration

Med hjälp av det kostnadsfria programmet SystemairCAD kan du optimera dina Geniox-luftbehandlingsaggregat för dina projektkrav och lägsta möjliga energianvändning - eller så kan vi konfigurera det åt dig.

Luftbehandlingsaggregaten Geniox Go är förkonfigurerade, kompakta och otroligt flexibla, vilket gör att du kan anpassa dem med olika interna och externa funktioner - från val av plats för styrskåp, värmeväxlare till elektriska eller vattenbatterier, kombibatterier och mycket mer. Finns för närvarande i 12 storlekar och ett otal varianter på dessa.

2021 Sp Or 29 Geniox Go Optimzied Magnelis

Vi levererar den kvalitet du förväntar dig av Systemair.

Person holding easy-to-use control panel for Systemair Air Handling Unit

Systemair Access - lätt att ansluta, konfigurera och styra

 • Systemair Access är den gemensamma plattformen för alla Geniox Go-modeller. Dess intuitiva och lättnavigerade menyer hjälper dig att skapa det perfekta inomhusklimatet.

 • Ett plug-and-play-koncept som minskar tiden för installation, konfigurering och driftsättning ger dig snabbt full kontroll.

 • Modbus-kommunikation till alla interna komponenter förenklar kabeldragning och ledningar inuti aggregatet.

 • Aggregaten kan anslutas till en molntjänst för fullständig överblick och tillgänglighet.

Geniox 08 More Flesh 1000px 2 Psd Freigestellt

Eurovent-certifierad och #HygienicByDesign

Geniox Go är Euroventcertifierat - denna strikta tredjepartstestning garanterar att dina luftbehandlingsaggregat kommer att fungera enligt deras specifikationer och förväntningar efter installationen.

Geniox luftbehandlingsaggregat har utformats i linje med vårt innovativa initiativ #HygienicByDesign för att hjälpa inomhusmiljöer att förbli rena och hälsosamma.

Systemair0414 Print

Sparar energi i många år framöver

Geniox Go-luftbehandlingsaggregaten har utformats för att spara dyrbar energi och hålla driftskostnaderna låga samtidigt som de maximerar prestandan.

Från smarta isolerade paneler och dörrar till mekaniskt starka interna komponenter är Geniox Go termiskt effektivt, lufttätt och korrosionsbeständigt och har följande klassificeringar:

 • Värmeisolering T2

 • Köldbryggningsklass TB2

 • Läckageklass L1 (M)

 • Nedböjningsklass D1

 • Korrosionsklass C5 (paneler och dörrar)

Geniox Go är också miljömedvetet i sin konstruktion. Geniox Go består av stål, aluminium, koppar och isolering och kan återvinnas till 95 % när det tas ur bruk.

Balkram

Balkramen kan monteras i fabriken eller levereras på plats. Du kan välja mellan hel balkram eller att få den uppdelad i sektioner.

Det kan ju finnas olika konstruktionsalternativ som passar bäst för olika projekt

Hölje
 • Värmeisolering T2

 • Köldbryggningsklass TB2

 • Läckageklass L1 (M)

 • Nedböjningsklass D1

 • Korrosionsklass C5 (paneler och dörrar)

 • Flexibelt urval av material och
  ytbehandlingar (obehandlad zink/magnesium ZM310 eller lackerad ZM310)

Direktiv

Geniox Go överensstämmer med följande direktiv:

 • Maskindirektiv (MD) 2016/42/EG

 • Ekodesigndirektivet 1253/2014

 • EMC-direktivet 2014/30/EU

 • Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU

 • Tryckkärlsdirektivet (PED) 2014/68/EU

Spjäll

Spjällen uppfyller täthetsklass 4C enligt EN 1751:2014. Spjällen har motroterande aerodynamiskt formade spjällblad av aluminium som garanterar en låg tryckförlust när de är öppna.

Värmepump

Den reversibla värmepumpen är integrerad i en modulsektion. Värmepumpen är utrustad med en steglös inverterstyrd scrollkompressor och en roterande värmeväxlare som möjliggör både uppvärmning och kylning beroende på behovet.

Kammarfläkt

Vi har ett brett utbud av fläktar med flera olika alternativ för att ge bästa möjliga prestanda. Kammarfläktarna är direktdrivna och har ett fläkthjul med aerofoil-blad för att få högsta möjliga effektivitet.

Kammarfläkten har en statisk verkningsgrad på upp till 75 %. Kammarfläkten kan levereras med EC-motor (IE5), PM-motor (IE4) eller AC-motor (IE3). Fläkthjulet och motorn är statiskt och dynamiskt balanserade.

Roterande värmeväxlare

Den roterande värmeväxlaren finns i tre varianter: kondensations-, sorptionshybrid- och sorptionsvärmeväxlare.

Den roterande värmeväxlaren har en hög verkningsgrad - mellan 75 % och 87 % beroende på driftsförhållandena. Den kan återvinna fukt och är den värmeväxlare som kräver minst utrymme.

Sorptionshybridvärmeväxlaren återvinner mer fukt och ger bra kylåtervinning.

Sorptionsväxlaren återvinner mycket mer fukt och har en mycket hög prestanda vid kylåtervinning, vilket minskar mycket av behovet av aktiv kyleffekt.

Plattvärmeväxlare

Den högeffektiva plattvärmeväxlaren har separata luftflöden för att förhindra att luktämnen överförs till tilluften. Den förhindrar också överföring av fukt mellan de två luftströmmarna.

Plattvärmeväxlaren finns i två varianter: korsströms- och motströmsvärmeväxlare.

Plattvärmeväxlarna är tillverkade av aluminium och har en verkningsgrad på upp till 85 % för korsströmsvarianten och upp till 90 % för motströmsvarianten beroende på lufthastighet och enhetens storlek.

Värmeväxlarna är utrustade med ett bypass-spjäll för kapacitetskontroll och frostskydd, eller sektionsavfrostningsspjäll för optimal prestanda vid avfrostning.

Batteriåtervinning

Aggregat med batteriåtervinning har en verkningsgrad på upp till 80 % beroende på lufthastigheten genom batterierna och används när de två luftströmmarna måste hållas helt åtskilda eller när luftströmmarna befinner sig på olika ställen.

Värmebatteri

Värmebatteriet används för att eftervärma luften efter värmeväxlaren till rätt tilluftstemperatur.
I Geniox kan du välja mellan tre olika typer av värmebatterier.
Vattenbatteri som består av kopparrör och aluminiumlameller.
EL-batteri bestående av värmeelement av rostfritt stål som luften passerar. Batteriet har inbyggda säkerhetssystem som skyddar mot överhettning.
DX-batteri för köldmedium är uppbyggt på samma sätt som vattenbatteriet med kopparrör och aluminiumlameller. Batteriet kopplas mot extern värmepump.

Kylbatteri

Kylbatteriet används för att kyla luften efter värmeväxlaren till rätt tilluftstemperatur.
Det finns två varianter av kylbatterier.
Vattenbatteri för kallt vatten eller DX-batteri för köldmedium.
Båda typerna består av kopparrör med aluminiumlameller.
DX-batteriet kopplas mot en separat DX-kylmaskin.

Kombibatteri

Med ett kombibatteri används samma batteri för både värmning och kylning av tilluften. Beroende på om man har värme- eller kylbehov utifrån årstiden cirkulerar man varmt eller kallt vatten genom batteriet. Batteriet består av kopparrör med aluminiumlameller.

Befuktare

Befuktaren är tillverkad som en komplett enhet med befuktningselement, vattentråg och ram av rostfritt stål AISI 304, cirkulationspump, reglerventiler för bevattning, överströmningsventil, reglerventil för avluftning, flottörventil för kontroll av vattentillförseln till vattentråget och ventil för tömning av tråget.

Befuktarens funktion bygger på den naturliga processen att vatten avdunstar när luft passerar en våt yta. Befuktiningssektionen kan placeras i tilluften efter ett värmebatteri eller användas som indirekt adiabatisk kylning genom att placeras i frånluften före en värmeväxlare.

Panelfilter

Panelfiltret är ett standardfilter i klass Grov 65 % (G4) enligt EN ISO 16890 med kort bygglängd. Det är konstruerat enligt principen för veckade filter.

Påsfilter

Påsfiltret är ett filter som ger en stor filteryta. Filtret har lång livslängd och därmed god totalekonomi. Filtret kan levereras i filterklasserna Coarse 65 % (G4), ePM10 60 % (M5), ePM2.5 50 % (M6), ePM1 60 % (F7), ePM1 75 % (F8), ePM1 85 % (F9) eller CITY-FLO ePM1 60 % (F7 City-Flo) enligt EN ISO 16890. CITY-FLO ePM1 60 % är ett filter med partikel- och molekylärfiltrering som är speciellt utformat för användning i stadsområden och områden med tung trafik. Påsfilter finns i 2 längder; 520 och 640 mm.

Tillval: Deltri+ virudödande luftfilter

Virusdödande luftfilter med effektivitet ePM1 90 %, som kan neutralisera eller förstöra virus – inklusive SARS-CoV-2, som testats av Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), ett oberoende laboratorium.

Bevisad effektivitet med Eurovent Certified Performance A+ energiklassklassificering.

Metallfilter

Metallfilter. Klass G2.

Kolfilter

Kolfilter. Kol av typen CEX003 i en cylindrisk patron.

Ljuddämpare

Ljuddämparen är en absorptionsdämpare med bafflar och minskar ljudeffektnivån från luftbehandlingsaggregatet till kanalsystemet. Finns i varianter för både torr och våt rengöring.