Systemair

Junior Living - Rekord i effektivt byggande

Från första spadtag till inflyttning av 124 st enrumslägenheter på 4 månader, är det möjligt? Ja, med nytänkande och planering är detta möjligt. Ett objekt är färdiglevererat och inflyttat i Knivsta. Nu kommer nästa objekt i Västberga med 293 st.

Alla lägenheter, som är precis lika, byggs av prefab sandwich väggar och tak. All interiör är specialbeställd och passar exakt. Lägenheterna byggs helt färdiga och driftsätts, provas och förbesiktigas innan man täcker hela 32 m2 stora lägenheten/kapseln med väderskydd klar för leverans. På byggplatsen förbereds en fackverksstomme där dom färdiga lägenheterna monteras in. Därefter är det endast vatten/avlopp samt el som kopplas till kapseln.  

Varje kapsel har ett eget ventilationssystem, detta för att man ska kunna bygga effektivt och inte ha onödiga installationer på byggarbetsplatsen.  

Valet av bostadsaggregat blev vårat effektiva SAVE VTR150 då det var ett aggregat som klarade dom tuffa krav ljudmässigt i den lilla kapseln då aggregatet sitter i det rum som är ett kombinerat sov/vardagsrum/kök. Ljudkrav 30 dB(A) är det som gäller och det är inte lätt när man ska ha aggregatet i samma rum.  

Vårat SAVE VTR klarar kraven och tillsammans med VTR levererar vi vårt nya BOR don och naturligtvis EFF på toaletten. Bevego och Systemair levererar en helhet där allt material går till fabriken i rätt tid, inget material ligger utomhus utan allt byggs torrt och fint inne i fabriken.  

Detta koncept har fått mycket uppmärksamhet på marknaden, och den senaste beställaren är Svenska bostäder. Prefabricerat, snabbt, kort byggtid gör naturligtvis detta till ett projekt vi är stolta att medverka i!

Följ oss på sociala medier
Feedback