Kompakt Topvex-lösning förbättrar inomhusklimatet i ett äldre flerfamiljshus i Stockholm

Systemair levererade luftbehandlingsaggregatet Topvex med rökbypass till ett bostadshus i Stockholm. Anledningen till detta? Deras kompakta design, energieffektivitet, olika funktioner och oss som en pålitlig partner.

Franska Bukten, Sverige

Begränsat utrymme, inget problem

Det var möjligt att montera två Topvex-aggregat med rökbypass på vinden på Nybrogatan 18, där utrymmet är mycket begränsat, tack vare deras kompakta ramlösa design med minimalt fotavtryck.

Levererade på en av Stockholms mest trafikerade gator

Topvex-aggregaten kunde enkelt delas på plats för en smidig avlastning samt transport in i byggnaden och upp på vinden. Detta, kombinerat med vår exakta tidsspecifika leverans, säkerställde att hela projektet löpte på smidigt.

Plug-and-play-installation och driftsättning, en Topvex-funktion

Systemairs Access styr- & reglersystem möjliggjorde plug-and-play-installation, en enkel driftsättning av aggregaten. De kunde med hjälp av dess användarvänliga menyer skapa ett optimalt inomhusklimat.

Avsevärt förbättrad luftkvalitet och ventilation

Till exempel har FTX-systemet med Topvex visat sig vara effektivt genom att de boende rapporterar att fukt och imma försvinner mycket snabbare än tidigare när de duschat.

2023
Residential
Ägare

Pineridge Hollow

Entreprenör

AB Franska Bukten, VVS-entreprenör

Slutkund

Nybroviken Fastighetsförening

Projekt

Ersättning av befintligt ventilationssystem med självdrag till ett modernt FTX-system

Lösning

Topvex TC70-L-HWH-S med inbyggd rök-bypass

Om Franska Bukten

Franska Bukten är ett Stockholmsbaserat konsult- och tjänsteföretag verksamt inom fastighetssektorn. Där fokus ligger på energi- och VVS-projekt.

Företaget startades 2008 och har idag cirka 40 anställda som främst arbetar med VVS-besiktningar, energiberäkningar samt service och entreprenader inom ventilation.

Deras projekt är främst i Stockholm, kranskommunerna och Uppsalaområdet. Sedan 2015 har Franska Bukten ett kontor i Sandviken, 19 mil norr om Stockholm.

Topvex-lösning förbättrar inomhusklimatet i äldre flerbostadshus i Stockholm

I början av 2023, efter en obligatorisk ventilationskontroll, behövde Nybrovikens fastighetsförening ersätta det befintliga ventilationssystemet med självdrag i sin fastighet på Nybrogatan 18 med ett modernt FTX-system (från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning). För detta komplexa projekt konsulterade de med svenska VVS-entreprenören Franska Bukten.

Franska Bukten tog tidigt in Systemair som en pålitlig partner. Topvex luftbehandlingsaggregat med integrerad rökbypass valdes för sin kompakta design, energieffektivitet och kvalitet. Tack vare det nya systemet kan de boende på Nybrogatan 18 idag njuta av ett mycket bättre inomhusklimat.

Systemair är en pålitlig leverantör. Vi har en bra långsiktig relation, en tät kommunikation och vi kan lita på att de ger oss snabb hjälp i projekten. Vi är nöjda med deras samarbete i alla aspekter av projektet, från leverans till daglig kommunikation.

Mikael Landgren
Projektledare, Franska Bukten AB

Att ersätta det befintliga ventilationssystemet med självdrag på Nybrogatan 18 med ett FTX-system krävde en kompakt och energieffektiv lösning. Topvex var det självklara valet.

Sebastian Larsson
Säljrepresentant, Systemair Sweden AB

Lösning levererad av Systemair

  • Topvex TC70-L-HWH-S, 2 st, med rökbypasspjäll*

  • Utrustning för styrning och övervakning

  • Teknisk dokumentation

  • Teknisk assistans, vid behov

*Rökbypasspjäll leder frånluften förbi filter och värmeväxlare i händelse av brand, så att aggregatet kan användas för rökevekuering med aggregatets inbyggda frånluftsfläkt.

Förutom hög kvalitet på inomhusluften erbjuder Topvex-aggregaten god energieffektivitet. Detta tack vare värmeväxlare med lågt tryckfall och hög värmeåtervinningsverkningsgrad. Därtill fläktar med EC-motorer med hög verkningsgrad, vilket ger låga SFP-värden.

Vår resa genom projektet

Bilder säger mer än ord

Utvalda produkter

Topvex
Topvex
Brett utbud av kompakta och standardiserade luftbehandlingsaggregat för enkel installation och snabb leverans.
Topvex
Topvex