Systemair ger frisk luft åt Ekologihuset, Akademiska Hus

När ett stort forskningshus i Lund skulle uppdatera ventilationssystemet för att få minskad energianvändning valdes Systemair som leverantör. Huset är från 1994 på totalt nästan 14 000 kvadratmeter.

Akademiska Hus

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. De bygger, utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning, forskning och innovation. När ett stort forskningshus i Lund skulle uppdatera ventilationssystemet för att få minskad energianvändning valdes Systemair som leverantör. Huset är från 1994 på totalt nästan 14 000 kvadratmeter. Akademiska Hus har högt ställda klimatmål och ska halvera sin inköpta energi mellan 2005 och 2025 och där är ventilationen en viktig del.

Minimera påverkan på verksamheten

Sex stora och tre mindre aggregat ska bytas ut till totalt sju större aggregat under projektet, samtidigt ska verksamheten påverkas så lite som möjligt. Under sommarmånaderna sker mindre forskning i huset och därför har arbetet koncentrerats då.

Garantera att frånluft och tilluft inte blandas

Eftersom det bedrivs forskning av olika karaktär i byggnaden var det ett systemkrav att luften aldrig skulle växlas mellan till- och frånluft.

Begränsat utrymme

Det befintliga utrymmet för de nya aggregaten var väldigt begränsat. När vi behöver jobba i ett litet utrymme väljer vi så stora aggregat som möjligt utifrån den yta som finns för att få optimal presentanda.

De befintliga aggregaten var i dåligt skick och därför bestämde vi oss för att byta ut dem med målet att säkra driften av forskningsverksamheten i många år framöver. Eftersom vi har höga krav på energimål, drifttemperatur och kapacitet tog vi kontakt med en extern konsultgrupp som fick jämföra energieffektivitet och pris. Efter en Livscykelberäkning (LCC) kunde vi se att Systemair hade den bästa lösningen för oss.

Johan Enhörning
Projektledare på Akademiska Hus

Konsultbyrå PQR i Malmö utförde projekteringen och utvärderingen och Bravida, som är ramavtalsentreprenör för ventilation, kontaktades som entreprenör. Sedan träffades alla inblandade på plats för att diskutera hur jobbet bäst skulle utföras och se utmaningarna på nära håll. Henrik Hellstenius är ansvarig säljare på Systemair:

Vi jobbar med många av Bravidas filialer men detta är första stora projektet vi gör tillsammans med Bravida i Lund, ett samarbete som fungerat från start. I det här fallet har alla delar av projektet flutit på bra. Det blir enkelt att vara entreprenör när vi har bra leverantörer, en bra beställare och en förstående hyresgäst.

Jörgen Johansson
Projektledare/samordnare på Bravida.

Utmaning 1: minimera påverkan på verksamheten

Sex stora och tre mindre aggregat ska bytas ut till totalt sju större aggregat under projektet, samtidigt ska verksamheten påverkas så lite som möjligt. Under sommarmånaderna sker mindre forskning i huset och därför har arbetet koncentrerats då. Sommaren 2022 genomfördes en första etapp där tre stora aggregat byttes ut. Sommaren 2023 byts ytterligare två aggregat ut och när de är på plats kommer de kunna användas för att ge en grundventilation som ersätter de små aggregaten under en övergångsperiod.

Hela projektet ska avslutas innan årsskiftet.

Det gör att vi kan byta resterande aggregat under hösten utan att behöva utrymma några lokaler vilket så klart är en stor fördel, målet har hela tiden varit att verksamheten ska kunna fortgå ungefär som vanligt, säger Johan Enhörning.

Vi har anpassat lokalerna så att man kunnat flytta runt verksamheten när vissa utrymmen tillfälligt saknat ventilation, så att forskningen hela tiden ska kunna fortsätta, säger Jörgen Johansson på Bravida.

Utmaning 2: garantera att frånluft och tilluft inte blandas

Eftersom det bedrivs forskning av olika karaktär i byggnaden var det ett systemkrav att luften aldrig skulle växlas mellan till- och frånluft. Luftväxling genom tex roterande växlare kan ge spår av av frånluft i tilluften vilket inte fick förekomma.

Det var orsaken till att vi valde en batteriväxling istället för annan värmeåtervinning. Om man vill säkerställa att frånluft inte kan överföras i tilluften räcker det inte med motströmsvärmeväxlare utan man väljer helt separata luftvägar genom batteriåtervinning.

Utmaning 3: begränsat utrymme

Det befintliga utrymmet för de nya aggregaten var väldigt begränsat. Det finns en fläktvind där alla aggregat varit placerade och de nya aggregaten behövde rymmas där, vilket var trångt.

När vi behöver jobba i ett litet utrymme väljer vi så stora aggregat som är möjligt utifrån den yta som finns och så optimerar vi dem för att få bästa data. Det visade sig i jämförelsen och därför valdes vi ut. Vi delade upp aggregaten i moduler för att kunna få in dem på plats.

Henrik Hellstenius
Ansvarig säljare på Systemair

Vi drog lärdom från första etappen så att under etapp två har det gått betydligt smidigare. Vinden där aggregaten ska in ligger på femte våningen och vi lyfte upp aggregaten till en lastbrygga med hjälp av en kranbil. Däruppe togs de emot av montörer för vidare intag in till fläktrummet. För att underlätta inför etapp två byggde vi en större plattform utanför servicedörren där aggregaten skulle in, på så sätt blev det en smidigare process.

Johan Enhörning
Projektledare på Akademiska Hus

Geniox
Geniox erbjuder idealisk energibesparing och låga driftskostnader, med lång livslängd och minsta möjliga påverkan på miljön.
Geniox
Geniox Go