Systemair

Lösningar med energiåtervinning

Det finns små värmeåtervinningsaggregat som är idealiska för användning i villor, lägenheter, små kontor och liknande utrymmen - rätt inställt evakuerar ventilationsaggregatet luft från köket och badrummet. Frisk utomhusluft tillförs, eventuellt eftervämd, till övriga vistelseutrymmen. Upp till 88% av värmen från frånluften överförs till tilluften via en värmeväxlare, som sedan återförs till bostads- och sovrummen.

Ventilationssystem med värmeåtervinning erbjuder hög komfort tack vare ren luft med rätt temperatur. Här är viktiga kriterier renlighet, uppvärmning och fuktighet. Systemair har också ett fokus på framtiden. Energibeshushållningen skall överstiga framtida krav.

Med tanke på de många fördelarna bör frågan inte vara om man ska använda värmeåtervinning eller inte, utan bara vilken typ av värmeåtervinning som ska användas.

Lätt att göra det rätta valet

Det bästa luftutbytet och perfekt inomhusklimat - viktiga fördelar med energiåtervinngsaggregat

• Termisk komfort
• Lägre behov av tillskottsvärme
• Lägre energiförluster
• Möjlighet att förvärma tilluften
• Minskad energianvändning

Typ av värmeåtervinning

Effektiv bostadsventilation med roterande energiåtervinning

En roterande värmeväxlare säkerställer att du får både värme- och fuktåtervinning. Rotorn överför värme kontinuerligt. På vintern överförs värmen från frånluften till den kalla filtrerade utomhusluften. På sommaren används den omvända effekten. Den varma utomhusluften kyls av den kallare frånluften. En rotor kan uppnå sensibel verkningsggrad på mer än 85 procent och fungerar effektivast i temperaturer ner till cirka -20 °C. I det området kan den generera maximal värmeåtervinning utan något frostskydd. Tack vare fuktåtervinning säkerställer den roterande värmeväxlaren också perfekt inomhusfuktighet och ett optimalt husklimat när som helst på året - inte för fuktigt och inte för torrt.

Effektiv bostadsventilation med motsrömsvärmeväxlare

Motströmningsvärmeväxlaren återvinner värme ur frånlugten och tillför den till tilluften. Den filtrerade tilluften och den använda frånluften är helt separerade från varandra. Därför överförs inte fukt. En motströmvärmeväxlare ger bäst verkningsgrad - upp till 90 procent - om utetemperaturen inte sjunker (eller bara sjunker kort) under dess specifika frostpunkt (-3 °C vid 90% effektivitet). Då behövs inte frostskydd och tack vare det milda klimatet (inte kallare än omkring -3 °C) blir inomhusklimatet inte för torrt, även utan fuktöverföring. Ytterligare frostskydd krävs vid temperaturer under -3 °C. Detta kan implementeras med en brinegeotermisk värmeväxlare eller en elektrisk förvärmare.

 

Exempel på SAVE-aggregat för enbostadshus

Exempel på SAVE-aggregat som passar i centralsystem för flerbostadshus

Exampel på SAVE-aggregat

Följ oss på sociala medier
Feedback