Rekordsnabb installation

135 lägenheter klara på rekordtid, sju månader. Tack vare skicklig projektledning och gott samarbete finns nu en modern ventilationslösning installerad i 50-talshusen hos Nynäsbostäder.

Nynäshamnsbostäder

135 lägenheter
på sju månader
500 000 SEK
beräknad årlig besparing
1950-tal
ursprungligt byggår för bostadsområdet

Starkt samarbete och projektledning

135 lägenheter har fått nytt modernt ventilationssystem fyra månader tidigare än planerat tack vare skicklig projektledning och ett starkt samarbete mellan byggföretaget och leverantören.

Kunskap och erfarenhet av konstruktion

En lösning som både lever upp till kraven på ett gott inomhusklimat (IAQ) och kommunens stränga regler för brandsäkerhet och energieffektivitet.

Långsiktig investering

Kommunens investering i Nynäsbostäder är energieffektiv och garanterar avkastning från årliga besparingar i energiförbrukningen, samtidigt som de boende får bättre komfort och inomhusklimatet (IAQ).

Digitala lösningar för större besparingar och bättre kontroll

Digitala och anslutna luftbehandlingsaggregat gör driften smidig och underhållet enkelt.

Europe
2022
Bostäder
Entreprenör

J. Lindström Ventservice AB

Kund

Nynäsbostäder, Nynäshamns kommunala bostadsbolag

Så får man avkastning på investering i energieffektivitet

Nynäshamn är ett mycket populärt sommarresmål i Stockholms län. Här finns också ett bostadsområde som förvaltas av Nynäshamns kommunala bostadsbolag, Nynäsbostäder. Bostadsområdet byggdes ursprungligen under 1950-1960-talen.

Nynäsbostäder ville att deras fastigheter skulle ha moderna och mer energieffektiva HVAC-lösningar. Kravet var att installera ett ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX) för att höja bostadsområdets boendestandard och inomhusklimatet ge de boende en bättre komfort.

Med 135 lägenheter uppskattade Nynäsbostäder också att en investering i energieffektiva ventilationssystem skulle spara upp till 500 000 kronor årligen.

I det här projektet samarbetade Fredrik Jakobsson från Systemair tillsammans med Johnny Lindström, ägare och VD för J. Lindström Ventservice AB, huvudentreprenör för projektet.

Det kan vara svårt att hitta rätt utrymme för aggregat och rör när man gör en installation i ett befintligt hus och samtidigt se till att det blir kostnadseffektivt. Men med lång erfarenhet får man ett öga för flexibla och ibland oväntade lösningar.

Johnny Lindström
Johnny Lindström
Ägare och VD, J. Lindström Ventservice AB

Kreativa lösningar

Johnny Lindström och arbetade nära Systemair-teamet genom Fredrik för att lösa utmaningarna i ombyggnadsprojektet.

Den oväntade lösningen kom i form av ett soprum som fanns i varje trapphus. Det visade sig vara det perfekta utrymmet för att ta in ett luftbehandlingsaggregat. Här kom man enkelt till för både installation, service och underhåll.

Nästa steg var att hitta rätt ventilationslösning och se till att installationen var koordinerad och snabb för att störda de boende - en lösning som skulle klara brandskyddskraven och slutbesiktningen.

Digitalisering för smidig drift och underhåll

Eftersom J. Lindström Ventservice kommer att ansvara för service och underhåll av anläggningarna i fem år innan de överlåts till Nynäsbostäder, behövde Johnny se till att det finns bra styrlösningar på plats för att effektivisera drifts- och underhållsarbetet.

Den lösning man valde har en molntjänst där driften kan övervakas och analyseras. Johnny är ansluten till en app där han får notiser om fel uppstår och kan på så vis förbereda rätt utrustning för att åtgärda problemet eller ge nödvändiga instruktioner till en kollega.

Leverans före tidsplanen

Totalt sett har Systemair levererat:

  • 28 SAVE VTC700-aggregat med SAVE TOUCH och SAVE CONNECT.

  • 105 TFSK 200 EC Sileo-fläktar

Ett SAVE VTC700 placerades längst ner i varje trapphus och förser 5-7 lägenheter med frisk luft och tillförlitlig ventilation.

Förvärmningssystemet i varje SAVE-aggregat hjälper till att undvika kondensering och ökar värmeväxlarens effektivitet med upp till 82-85 %. Köksfläkten är direktkopplad via tätade kanaler till varje enskild lägenhet. Inga kolfilter användes, vilket annars är vanligt i äldre byggnader där det ibland saknas utrymme för kanaler.

Eftersom alla luftbehandlingsaggregat är uppkopplade kan vi effektivt övervaka energiförbrukningen och prestandan. När temperaturen var -22 °C, i vintras, blev vi lite oroliga över värmebatteriernas kapacitet. Men via appen kunde vi se att endast 39% av kapaciteten utnyttjades, en trygg bekräftelse på att allting fungerade smidigt och effektivt.

Johnny Lindström
Johnny Lindström
Ägare och VD, J. Lindström Ventservice AB

Brandgasfläktarna är i drift, och när en brand upptäcks startar fläktarna automatiskt och körs kontinuerligt i 60 minuter. Alla aggregat har brandskyddade kablar och vi har lagt en hel del arbete på att hitta rätt flöde och temperatur. ”Det har vi fått lösa med smältsäkringar så att när temperaturen i lägenheterna når 72° C slår den igen. Då blir det en blandningstemperatur tillbaka till aggregatet så att aggregatets fläktar fortsätter gå och klarar det i 60 min.

Allt var installerat och i drift i alla 135 lägenheter inom sju månader - fyra månader före utsatt tid. Allt tack vare skicklig projektledning, god planering och ett gott samarbete mellan leverantörer, byggföretag och entreprenören.

Den installerade ventilationslösningen uppfyller stränga brandsäkerhetsbestämmelser och klarade slutbesiktningen med ytterst få ÄTOR (ändrings- och tilläggsarbeten).

SAVE
SAVE
Frisk, fräsch och ren luft i alla rum.