Systemair0414 Print

Modifierade takaggregat med återvinningsbatteri

Modifierade Geniox-takaggregat till Riksbyggen med återvinningsbatteri.

Geniox takaggregat till Riksbyggen

Systemair har levererat fyra svarta Geniox takaggregat till ett lägenhetsprojekt i Göteborg, som ägs av Riksbyggen, under våren 2020. Lägenhetsprojektet hade tidigare frånluftsfläktar utan återvinning på vind och dessa byttes ut till takaggregat med återvinningsbatteri. Entreprenören Fyrvent AB, Göteborg beställde och installerade takaggregaten hos slutkunden.

Återvinningsbatteri

Bytet till takaggregatet Geniox med återvinningsbatteri och har nu en återvinning med 13kW per aggregat. Totalt återvinns cirka 52 kW på alla fyra nyinstallerade aggregat.

Modifiering av aggregat

Kunden önskade en modifiering av aggregatens färg till svart för passande maskering till tak.

2020
Bostäder
Entreprenör

Fyrvent AB, Göteborg

Slutkund

Riksbyggen, Göteborg

Tillsammans med entreprenör framtogs en återvinningslösning till lägenhetsprojektet som ägs av Riksbyggen. Med en återvinning på cirka 13kW per luftbehandlingsaggregat återvinns det totalt 52 kW på dessa fyra nya Geniox-aggregat.

Innan leverans och installation av aggregaten, som tillverkades i vår fabrik i Danmark, hos slutkund gjordes en specialanpassning. Kunden önskade en modifiering av aggregatens färg för en passande maskering till byggnadens tak. Och Geniox-aggregatet fick därav en svart snygg yta.