Systemair

Systemair Geniox luftbehandlingsaggregat – ett steg i hållbar utveckling

Geniox luftbehandlingsaggregat är certifierade i läckageklass L1 (M) av Eurovent.

Systemair fortsätter att utveckla aggregatserien Geniox. Det uppdaterade höljet med läckageklass L1 (M) ökar ytterligare aggregatets redan höga energieffektivitet - minimerar värmeförluster och köldbryggor för att spara energi och säkerställa högsta driftseffektivitet. Ju tätare aggregatet är, desto mindre blir energianvändningen. Dessutom skyddar höljet de inre funktionerna och är mycket effektivt beträffande termisk och ljudisolering.

Ytterligare en fördel är hygien. Aggregatets L1-klass är särskilt viktigt för sjukhus, apotek och andra tillämpningsområden med strikta hygienkriterier. Om luftbehandlingsaggregatet inte är tätt kan ett negativt tryck orsaka att uteluft att sugs in. Resultatet av det är att tilluften förorenas. Läckageklass L1 är ett krav vid projekt med höga hygienkriterier.

Geniox-aggregaten är tillräckligt smarta för att vara den centrala delen i alla moderna ventilationssystem. Du kan vara säker på att hitta den bästa och mest energieffektiva lösningen för alla projekt. Geniox använder den senaste tekniken för bästa energiåtervinning.

Lär dig mer om Geniox

Ladda ner broschyr

Produktvalsprogrammet SystemairCAD ger dig information om den projekterade energiklassen för din valda lösning. I SystemairCAD har du också möjligheten att beräkna den lägsta energianvändningen i kombination med bästa möjliga fläkt för VAV-drift genom att använda alternativa driftspunkter. SystemairCAD är certifierat av Eurovent.

Kontakta oss för mer information 

Följ oss på sociala medier
Feedback