Systemair

Let's strengthen the V

Bra och hälsosam inomhusluft är viktigare än någonsin

Heating, Ventilation, Air Conditioning. Förkortat: HVAC. Används vanligtvis som en term för vårt område. Dock glöms en viktig faktor bort – vår sektors övergripande syfte:

Att förse människor med ett bra inomhusklimat som gör det möjligt för människor att trivas och att industriella processer fungerar.

Korrekt ventilation är nyckeln för att uppnå detta. Det är en viktig, men ofta förbisedd, komponent i HVAC-terminologin.

Här kommer anledningar till varför det är dags att Strengthen the V!

Vad är syftet med ventilation?

Ventilation gör så att vi kan andas ren luft. Det tar bort förorenad luft (t.ex. dieselpartiklar, ångor och smittsamma aerosoler) från vår miljö och ersätter det med ren luft med god kvalité.

Bra att veta: Ventilation ses ofta som en del av luftkonditionering. Kom dock ihåg att ditt typiska luftkonditioneringssystem vanligtvis inte ger någon ny och filtrerad luft. I själva verket cirkulerar luften i rummet och konditionerar det genom att kyla eller värma det.

Varför är ventilation viktigt?

I genomsnitt tillbringar vi 90% av vår tid inomhus. Det är därav mycket viktigt att man optimerar korrekt ventilation.

Flera akademiska studier har visat att ett hälsosamt inomhusklimat förbättrar vårt välbefinnande, minskar sjukdomsnivån och hjälper oss att prestera bättre på jobbet, i skolan och på fritiden.

Speciellt idag ser vi en stadigt ökande medvetenhet och ett behov av förbättrade höga ventilationsnivåer för att säkerställa hälsosamma inomhusmiljöer. Faktum är att korrekt ventilation anses vara viktigare än någonsin, vilket är positivt.

Hur möjliggör Systemair ett hälsosamt inomhusklimat?

Att utveckla produkter som levererar en hälsosam inomhusluft medan man sparar energi har alltid varit en del av vårt DNA. Detta är vad vi gör varje dag, över hela världen.

Inom våra ventilationssystem idag uppmuntrar vi införandet av avancerade styrenheter och sensorteknologier för att permanent mäta och reagera på faktorer som temperatur, tryck, CO2-nivåer, partikelkoncentrationer och luftfuktighet – för att förbättra inomhusluftskvalitén efter behov.

Detta gör att våra system kan reagera dynamiskt och korrekt på varje given situation. Med det tillhandahåller vi frisk luft och sparar energi.

Är kvalitén på inomhusluften tillräckligt reglerad?

Till skillnad från energieffektivitet eller utomhusluftsföroreningar (t.ex. regeringar som reglerar dieselpartiklar i stora städer) förändras myndighetskraven för inomhusluftskvalité fortfarande och är ännu inte där det förtjänar att vara.

Det är därför mycket viktigt att vi alla kräver strängare, harmoniserade lagkrav för detta område och skapar tydliga och klara incitament för alla. För att VVS/HVAC-industrin kontinuerligt ska förnya och förbättra, vilket gör det möjligt för slutanvändaren att använda dessa förbättrade system i inomhusutrymmen ofta.

Vad kan jag göra för att strengthen the V?

Först och främst. Ställ frågor, våga ifrågasätta status quo. Exempel:

  • Har mitt kontor lämplig friskluftstillförsel och filtrering?
  • Är mitt hotellrum korrekt ventilerat eller återcirkulerar jag den befintliga luften?
  • Har min favoritrestaurang eller bar ett ordentligt ventilationssystem och är det igång?
  • Har mitt hem ett centraliserat ventilationssystem?

Hemsidan www.IAQmatters.org är en kraftfull plattform för att läsa på om detta område och som tillhandahåller lösningar för ett hälsosamt inomhusklimat.

Ditt lokala Systemair-kontor är alltid vid din sida.

Följ oss på sociala medier
Feedback