Systemair

Brandgasventilation – och varför det behövs

Brandgasventilation är viktigt då det begränsar spridning av rök, värme och bränder inom byggnadsverket. Samtidigt möjliggör det räddningstjänstens arbete, säkrar flyktvägar och därmed, viktigast av allt, räddar liv.

De senaste fem åren (2014-2018) har Sverige haft 448 dödsbränder där 473 personer har omkommit, siffror som är alldeles för höga (källa: Brandskyddsföreningen Sverige).

Brandgasfläkt kan betyda olika saker

BBR hänvisar till standarden SS-EN-12101-3 och kräver i vissa fall* brandgasventilation som ett eget, fristående, system i form av lucka eller brandgasfläkt. Brandgasfläkten ska då vara godkänd och certifierad enligt denna standard. En brandgasfläkt för brandgasventilation får inte regleras i läge brand (skrivs in under AMA – KAPITEL QEH.1).
*(oftast krav när det gäller trapphus, hisschakt, källare och vindar)

När brandgasevakuering ska ske med samma system som komfortventilationen används evakueringsfläkt, i dagligt tal ”fläktar i drift”. Här krävs alltid analytisk dimensionering, men det finns inga krav på fläkt godkänd enligt SS-EN-12101-3, utan endast analytiskt fastställda krav (temperatur, tid, styrning mm). Valet av fläkt kan vara en brandgasfläkt eller en högtemperaturfläkt. (Fläkten ska då skrivas in under AMA – KAPITEL QE, tillsammans med alla krav fläkten måste uppfylla.)

Val av fläkt för brandskydd

När du ska välja vilken fläkt du ska ha som brandskydd behöver du ställa dig några frågor.

  1. Vad ska fläkten användas till?
  2. Var är fläkten placerad?
  3. Vilken funktion ska fläkten ha?

Vägledande frågor vid val och dimensionering av brandgasfläkt:

  • Vad ska fläkten klara av? Luftflöde, temperatur, tryck vid kalla eller varma brandgaser?
  • Hur löser man ersättningsluften?
  • Vertikal eller horisontell montering?
  • Placeras fläkt inomhus eller utomhus?
  • Dubbelfunktionsfläkt?

(Källa: Svensk Ventilation, standard SS-EN-12101-3 och BBR.)

Systemair hjälper dig med ditt val av brandgasfläktar

Det är alltså mycket att tänka på vid val av brandgasfläkt, men vi på Systemair kan brandgasfläktar. Vi har ett stort urval av brandgas- och högtemperaturfläktar som passar de flesta applikationer och miljöer där säkerhet och kvalité är av största vikt.

Systemairs omfattande produktsortiment erbjuder lämpliga lösningar för alla krav: centrifugalfläktar eller axialfläktar, fläktar för tak-, kanal- eller väggmontering samt certifierade brandgasfläktar för brandgasventilation och högtemperaturfläktar för fläktar i drift. Flöde från 140 l/s till knappt 60 m³/s. Vår produktbredd gör det enkelt för dig att hitta rätt brandgasfläkt och vi hjälper dig gärna att välja rätt, både vid brandgasventilation och vid fläkt i drift.

Följ oss i våra sociala kanaler
Feedback