Systemair

Systemair och Panasonic ingår partnerskap för utveckling av integrerade HVAC-lösningar.

Läs mer

Systemair Access gör det enklare än någonsin att få full effekt av den avancerade teknik som finns i luftbehandlingsaggregaten i Geniox- och...

Läs mer

SAVE VTR 100/B är ett toppanslutet bostadsaggregat för dold installation ovanför spisen i köket alternativt liggande i ett installationsutrymme....

Läs mer

VEF är en ny serie utrymmessnåla kryddhyllefläktar med energieffektiv EC-teknik avsedda att installeras i skåpet över spisen.

Läs mer

De nya fläktarna uppfyller de kommande kraven i ErP 2020.

Läs mer
Följ oss på sociala medier
Feedback