Shutterstock 89023729

Våra fläktar blåser liv i Nationalmuseet

Vi har levererat olika typer av kanalfläktar, brandgasfläktar och kanalbatterier till Nationalmuseet i Stockholm.

Fläktar till Nationalmuseet i Stockholm

Nationalmuseum i Stockholm erbjuder utställning av konst ifrån hela världen. Fläktarna som levererades år 2016-2017 var olika typer av kanalfläktar, brandgasfläktar och kanalbatterier. Flera av kanalfläktarna som installerades i faciliteten var försedda med isolerande höljen för att dämpa ljuden. Brandgasfläktarna som levererades till projektet var två stycken DVG EC och två stycken MUB/F.

Energieffektivisering & hållbarhet - en självklarhet

Nationalmuseet innehar höga och specifika krav på inomhusklimatet. Energieffektivisering är en viktig drivkraft hos Systemair. Därför var vi det självklara valet vid ny installation av brandsäkerhet.

2017
Kontor och offentliga miljöer
Slutkund

Statens fastighetsverk (SFV)

Shutterstock 33894364

Nationalmuseet innehar höga och specifika krav på inomhusklimatet, vilket förändras och snabbt måste anpassas utifrån antal människor som vistas i de olika utrymmena. Den gamla kulturklassade byggnadens trånga kanaler, som inte tillät stora ingrepp, var en utmaning. Brandskyddet för faciliteten är oerhört viktigt då ovärderliga kulturskatter befinns i byggnadens lokaler. Två av fläktarna placerades därför på taket och två i kanalen. Till projektet passades det utmärkt med behovsstyrda kanalfläktar och kanalbatterier.

DVG EC är en brandgasfläkt som även kan användas energieffektivt för komfortventilation på grund av den energieffektiva motorn. MUB/F är en kanalfläkt som utifrån kundens behov kan monteras både med rak luftgenomströmning och som en radialfläkt.

DVG
DVG
Mångsidig och pålitlig rök- och värmeevakuering + normal ventilation.
MUB
MUB
Effektiva fläktar för till- och frånluftsventilationssystem