DVGTakfläktar

Mångsidig och pålitlig rök- och värmeevakuering + normal ventilation.

  • Normal ventilation upp till 120 °C kontinuerlig drift

  • Temperaturer upp till 400 °C/ 120 min

  • Motorn utanför luftströmmen

  • Servicebrytare

  • Snölastklass SL 1000
Tålig

DVG-serien är tillverkade i en kombination av zink-magnesiumbelagd stålplåt och havsvattenbeständig aluminium, vilket gör den lämplig för kustnära och krävande miljöer.

Effektivt

DVG-serien är byggd för regelbunden, kontinuerlig användning vid temperaturer på 120 °C och upp till
400 °C under 120 minuter. Detta gör att enheten kan fungera i en rad olika miljöer eller anpassas för att passa ditt specifika projekt.

Kraft och mångsidighet

Fläkten är uppbyggd kring en motor som är placerad utanför luftströmmen. Hastigheten kan regleras med frekvensomriktare på AC-versionen.
EC-fläktarna som inte är reglerbara i brandläge regleras med en 0-10V-signal, medan EC-fläktarna som är reglerbara i brandläge regleras med en
10-0 V-signal (0 V = max rpm).

Om fläkten är tänkt att användas för både normalventilation och vid brand, så kallad dubbelfunktionsfläkt, rekommenderas DVG-EC eller DVG-EC-FM-Variab.

Certifiering

  • Testad enligt EN 12101-3 vid LGAI, Barcelona

  • CE-certifierad enligt EN 12101-3 av BSI, Storbritannien

    DVG-EC-FM-Variab är testade och certifierade för variabelt flöde i brandläge.

Konstruktion

DVG-H har horisontellt luftutblås och används för rök- och värmeevakuering i händelse av en nödsituation (brand), eller för normalventilation.

Höljet med integrerat fågelskydd är tillverkat av havsvattenbeständig aluminium. Bottenplattan är tillverkad zink-magnesium (ZM) belagd stålplåt.

Detta gör den lämplig för användning vid kusten och i en rad krävande miljöer där tillförlitlig luftevakuering är viktigt.

Fläkten är också klassificerad för snölastklass enligt SL 1000, vilket gör den lämplig för en rad uppvärmda och ouppvärmda byggnader eller användningsområden.

Fläkthjul

Fläktjulet med bakåtböjda skovlar är tillverkat av för-förzinkad stålplåt (storlek 355, 450), respektive av stål, svetsat och förzinkat på de större storlekarna.

Motor

Motorns uteluftström kyls med frisk luft. Anslutning till strömförsörjningen i servicekontakten, anslutning till styrenheten inuti höljet.

Elektrisk motor enligt IEC standard med effektivitetsklass IE3, medan fläktar med motorer med lägre motoreffekt än 0,75 kW har energieffektivitetsklass IE2.
2-hastighetsfläktar har energieffektivitetsklass IE1.
Fläktar med EC-motorer har IE5 som energieffektivitetsklass.

Skydd av motorn

Termisk PTC-givare är inbyggd i motorn för inkoppling av motorskydd. För fläktar med två hastigheter (upp till 4 kW) finns tvåhastighetsomkopplare som tillbehör (i detta fall måste termokontakt beställas; inte lämplig för PTC eller utan termokontakt).

I brandläge måste alla tvåhastighetsomkopplare och motorskydd, vara byglade eller inaktiveras för att säkerställa funktion (direktanslutning till elnätet).

Använd frekvensomriktare för varvtalsreglering av AC-motor (se separat instruktion). Ej lämplig för spänningsreglering. Om frekvensomriktare används i brandläge måste PTCn vara byglad och klara av att växla till maxfart även efter eventuella korta elavbrott. Drift över 50 Hz är endast tillåtet på begäran. För frekvensreglerade fläktar kan ytterligare EMC-skydd behövas (kan beställas).

Reglering

För hastighetsreglering av fläkt med EC-motor som ej är reglerbar i brandläge görs detta med en 0-10 V-signal. I brandläge överstyrs motorskydd och reglering så att fläkten går upp i maxläge.

För fläkt med EC-motor som är reglerbar i brandläge (FM-variab) görs detta med 10-0 V-signal (0 V = max rpm).

För fläkt med AC-motor används endast frekvensomvandlare (se anvisningar för detaljer). Inte lämplig för spännings-reglering. Om frekvensomvandlare används måste PTC överbryggas och motorn kopplas över på högsta varvtal i händelse av brand, även efter ett eventuellt korttidsavbrott.

Drift över 50 Hz tillåts endast på enheter på begäran. För frekvensstyrda enheter kan ytterligare EMC-skydd behövas (på begäran).

Installation och användning

För installation på tak utomhus. Designen är lämplig för regelbunden, daglig användning. Den kan kopplas till en IE1-, IE2-, IE3- eller EC-motor som kan ventilera medier på upp till 120 °C och klara temperaturer på 400 °C i upp till 120 minuter om det behövs.