MONOLIT - AC, Spiskåpor för AC-fläktar

MONOLIT - AC Spiskåpor för AC-fläktar

Kompakt och effektiv AC-spiskåpa för AC-fläktar

  • Kompakt design

  • Effektiv extraktion av lukt

  • Enkel rengöring av filter

  • Ventilation med spjäll
Kompakt konstruktion

Köksfläkten MONOLIT AC har en kompakt, strömlinjeformad design, vilket gör den lämplig för en rad olika utrymmen.

Effektivt utsug

MONOLIT AC spiskåpa ger effektivt utsug av matos och ånga med eller utan volymdel.

Enkel rengöring

Fettfiltret i aluminium kan tas bort med ett enkelt handgrepp för rengöring i varmt tvålvatten eller i diskmaskin.

MONOLIT AC är en högeffektiv volymspiskåpa som ger effektivt utsug av matos och ånga. Utsugshastigheten beror på spiskåpans höjd över ugnen, om volymdel är monterad eller inte, samt volymdelens storlek.

  • Osuppfång utan volymdel >75% vid 47 l/s monterad 50 cm ovanför hällen och vid 51 l/s placerad 60 cm ovanför hällen (EN 13141-3:2017).

  • Osuppfång med liten volymdel >75% vid 44 l/s monterad 50 cm ovanför hällen och 50 l/s monterad 60 cm ovanför hällen (EN 13141-3:2017).

  • Osuppfång med stor volymdel >75% vid 35 l/s monterad 50 cm ovanför hällen och 42 l/s monterad 60 cm ovanför hällen (EN 13141-3:2017).

Spiskåpan ska anslutas till den särskilda 5:e kanalanslutningen på SAVE /B-aggregatet. Digitala utgångskablar (DO) från spiskåpan måste anslutas till valfri ledig universell ingång (UI) på aggregatet.

Spjället kan justeras för att öka kåpans ventilationskapacitet. Fettfiltret i aluminium kan tas bort med ett enkelt handgrepp. Filtret bör rengöras i varmt tvålvatten eller i diskmaskin minst en gång i månaden för optimal prestanda. Kåpan finns i vitt eller rostfritt stål.