ECBasic

ECBasic

Regulatorer med 0-10V analog utsignal

  • Enkel installation

  • Enkel styrning

  • Justerbart börvärde

  • Inbyggd givare

  • Universal för extern givare
4 olika styrenheter

EC-Basic-serien består av fyra olika styrenheter.

  • EC-Basic-CO2/T, för CO2 och temperatur

  • EC-Basic-H, för fukt

  • EC-Basic-T, för temperatur

  • EC-Basic-U, för extern 0-10V analog insignal

Anpassningsbar användning

EC-BASIC-regulatorerna kan användas med Systemairs samtliga 230V enfas och 400V trefas EC-fläktar.

CE-standarder

EC-BASIC-styrenheten uppfyller de högsta kraven på säker drift och överensstämmer med CE-märkningarna EN 60730-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1.

EC-BASIC-regulatorn är konstruerad för enkel och effektiv behovsstyrning i en mängd olika applikationer. Den kan användas med Systemairs samtliga 230V enfas och 400V trefas EC-fläktar och är intelligent konstruerad för enkel installation och underhåll. Enkla reglage gör driften lätt. Den har inbyggda givare eller universalversion för extern givare. Regulatorn jämför CO2/temperatur, fuktighet eller temperatur, beroende på vilken version du har, med ett justerbart börvärde och reglerar en 0-10 V utsignal som appliceras på en fläkt med en PI-algoritm i direkt eller omvänd verkan baserat på bygel JP1-inställningen.

EC-BASIC-regulatorn uppfyller CE-standarderna EN 60730-1, EN 61000-6-3 och EN 61000-6-1. Finns i olika versioner. Versionerna i serien är lämpliga för CO2 och temperatur samt för luftfuktighet. Ett universalalternativ finns också tillgängligt.