TLP Isolerade kanalfläktar

Isolerad fläkt med integrerat filter och värmebatteri

  • Kompakt design

  • Isolerat hölje för lågt ljud

  • Integrerat filter och värmebatteri

  • Lätt avtagbar inspektionslucka
Kompakt storlek

TLP-serien består av en fläkt, värmare och filter i ett enda kompakt isolerat hölje, vilket gör dem lämpliga för många olika tillämpningar.

Låg ljudnivå

Förutom det egna höljet för fläkt och värmare har TLP ett externt hölje som är isolerat med 50 mm mineralull för att säkerställa en låg nivå av utstrålat ljud och ge akustisk komfort när den är installerad i lokalerna.

Luftkvaliteten under kontroll

Det integrerade grovfiltret ökar kvaliteten på tilluften genom att avlägsna stora partiklar från utomhusluften, medan den integrerade värmaren gör det möjligt att hålla tilluftstemperaturen på önskad nivå.

Lätt att underhålla

TLP-enheten är enkel att rengöra. Inspektionsluckan är lätt att ta bort och den interna anslutningen med fästklammer gör det lätt att ta bort och byta ut interna delar.

Hölje

Höljet till TLP-enheten är tillverkat av galvaniserad stålplåt i korrosionsklass C3 och isolerat med 50 mm mineralull. TLP har cirkulära gummitätade nippelanslutningar för att förenkla anslutningen till cirkulära kanaler. Tätningslister av neopren och knäpplås gör det möjligt att säkra inspektionslocket och förhindra läckage.

Fläkt

TLP har en fläkt med eget hölje av galvaniserad stålplåt . Fläkten har ett radialhjul av lätt, slitstark glasfiberförstärkt polyamid med bakåtböjda skovlar, dynamiskt balanserat och hopmonterat med AC-ytterrotormotor som skyddas mot överhettning av ett integrerat termiskt skydd med manuell (elektrisk) återställning.

Fläkten måste alltid anslutas till strömförsörjningen 230V 1~ (50-60Hz)

Värmare

Värmaren inuti TLP-enheten har ett eget hölje tillverkat av Aluzink-belagd stålplåt med ett värmeelement i rostfritt stål

Värmaren har ett integrerat överhettningsskydd i två steg: ett med automatisk återställning och ett med manuell återställning. Ytterligare skydd kan göras med hjälp av differenstryckvakten DTV200 som installeras som flödesvakt.

Filter

Alla TLP levereras med planfilter med filterklass Grov 60 % (G4). Filtret har en styv ram för att förenkla installationen och uppnå erforderlig intern läckagenivå. Filtret bör inspekteras regelbundet och bytas ut minst två gånger per år.

Reglering

Luftflödesnivån kan regleras genom att justera fläkthastigheten med 5 steg eller steglös spänningsregulator (externt tillbehör).
(Lägsta lufthastighet 1,5 m/s).

När det gäller temperaturreglering kan värmaren effektivast styras av en extern effektregulator, Pulser-M eller Optigo OP och en temperaturgivare för kanalerna (externa tillbehör). Aggregatet har en maximal utgångstemperatur på 40 °C. Normalt behövs ingen efterblåsning av fläkten vid avstängning av enheten.

Installation

TLP rekommenderas att installeras inomhus på golv med inspektionsluckan uppåt.

Små storlekar upp till 200 kan också installeras upp och ner (inspektionsluckan nedåt) i undertak. I detta fall måste värmaren placeras i enlighet med installationsmanualen.

TLP har cirkulära anslutningsstosar med gummitätningar utformade för att ansluta TLP till cirkulära spirokanaler med hjälp av fästklammer som förhindrar vibrationsöverföring till kanalsystemet.