KVK

Radialfläkt med isolering

  • Utformning för begränsad installationshöjd

  • Isolering ger låg ljudnivå och bra termiska egenskaper

  • Korrosionsbeständigt hölje, C4

  • Installation inom- och utomhus

  • Enkelt underhåll, servicelucka
Flexibilitet

KVK-fläktarna kombinerar högeffektiva fläktar och höljen med perfekt akustisk och termisk isoleringsförmåga. KVK-fläktarna är avsedda att användas för till- eller frånluft och är utformade för att installeras i vilket läge som helst. Detta säkerställer att fläktarna kan användas i en mängd olika installationer.

Tillförlitlighet

Konstruktionen av höljet och värmeisolering möjliggör användning både inom- och utomhus. Kombinationen av tillförlitlig hölje- och motorkonstruktion garanterar att behovet av underhåll av fläktarna minimeras och möjliggör lång kontinuerlig drift . Tack vare serviceluckan är det lätt att rengöra fläkten invändigt.

Prestanda

Högpresterande fläkthjul tillsammans med en högeffektiv ytterrotormotor säkerställer hög prestanda med minimal energianvändning och maximal effektivitet.

Ljud

Ett delvis eller helt isolerat hölje (beroende på modell) är utformat för att minska ljudet främst till omgivningen, men även till inloppet/utloppet.