I Boden ska växthus grönska mitt i vintern

Strax söder om polcirkeln odlas sallader och grönsaker året runt i ett växthus som värms med spillvärme från ett intilliggande datacenter.

Boden växthus

Hit har Systemair levererat en ventilationslösning för ett innovativt pilotprojekt där spillvärme från ett datacenter används för att värma upp ett 300 kvadratmeter stort växthus där grönsaker kan växa året runt.

22 – 24 °C
Växthusets inomhustemperatur
1 – 2%
av den globala energianvändningen svarar datacenter för
-20 – -30 °C
räknar man med i Boden

Energieffektivt pilotprojekt

Spillvärmen från datacentret, en halv megawatt, kommer att driva det 300 kvadratmeter stora växthuset och gör det möjligt att odla grönsaker året runt.

Samarbetsstrategi

Samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn med flera olika aktörer har gjort det här banbrytande projektet möjligt. Bland annat Energimyndigheten, som regeringen har gett i uppdrag att göra Sverige 50 procent mer energieffektivt till 2030.

Teknisk expertis och kompetens

Projektet har haft stor nytta av Systemairs expertis och tekniska kompetens för att uppfylla projektets specifika krav på ett bibehållet stabilt inomhusklimat även när utomhustemperaturen sjunker så lågt som -30 °C.

Grön omställning och livsmedelstrygghet

Pilotprojektets syfte är att ta itu med problemet med överdriven energispill och samtidigt stödja regeringens mål att bli mer självförsörjande när det gäller livsmedelsproduktion och minska beroendet av import.

Europe
2020
Konsult:

SWECO

Entreprenör

IM-Ventilation

Utvecklare

Sture Nordmark, Nordmark AB

Skapa förebild

I Boden pågår byggandet av ett 300 kvadratmeter stort smart växthus på AF1, det gamla militärområdet. Det banbrytande växthuset kommer att drivas av återvunnen energi från ett datacenter på en halv megawatt. Tidigare släpptes spillvärme från det närliggande datacentret direkt ut i luften. Målet är att återanvända spillvärme för att driva växthuset och möjliggöra grönsaksodling året runt i den kallaste delen av Norrbotten.

Projektet är ett privat-offentligt partnerskap mellan Systemair, Ventilationsföretaget IM, Luleå tekniska universitet, RISE (Research Institutes of Sweden), Boden Business Agency, Bodens kommun och Genesis Minings filantropiska gren, Hashpower For Science.

Genom Boden Business Park samarbetar Bodens kommun med Energimyndigheten för att se till att projektet upprätthåller en helhetssyn vad gäller energianvändning och främjar den framtida utvecklingen av IT- och livsmedelsindustrin.

Pär Johansson, affärsutvecklare av datacenter på Systemair berättar: "Vi började prata om olika sätt att använda spillvärme, och idén om det här pilotprojektet kom upp.

EU:s ekodesigndirektiv gäller redan för många företag för att man ska återanvända spillvärme, men direktiven omfattar inte datacenter ännu - datacenter klassas som "lagringsbyggnader".

Men det kommer att ändras. Jag tror att vi kommer att få se ny lagstiftning de närmaste åren. Men även om det ännu inte finns några formella krav måste branschen ta en ledande roll och förespråka effektivare processer.

Ungefär 1-2 % av världens energi används för närvarande för datacenter, och förväntas bara öka. Återanvändning av spillvärme bör därför vara ett viktigt fokus inom datacenterindustrin."

Pilotprojektets syfte är att ta itu med problemet med överdrivet energispill och samtidigt stödja regeringens mål att bli mer självförsörjande när det gäller livsmedelsproduktion och minska beroendet av import.

Håkan Nordin, affärsutvecklare på Boden Business Agency, säger: "Vi skalar upp det till en storlek där man kan driva ett företag, sedan är ambitionen att växa ytterligare. Men det här är ett demo-projekt där vi kan visa att det är möjligt att bedriva affärsverksamhet vid 20-30 minusgrader, odla grönsaker och få ut dem på marknaden."

Återanvändning av spillvärme

Projektet är unikt och banbrytande. Det kan bli prejudicerande för framtida projekt i sitt slag och är i linje med Bodens gröna omställning. Systemairs ventilationslösningar är utformade för att värma växthuset effektivt även vid utomhustemperaturer som kan vara så låga som minus 30 °C.

Även om datacentret i fråga inte är särskilt stort genereras mycket värme. En av Genesis Minings specialbyggda containrar som rymmer servrarna är placerad nära växthuset. Växthuset och containern är sammankopplade via ett specialbyggt kanalsystem som leder överskottsvärmen direkt från server-containern in i växthuset.

Andreas Johansson, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet, som gjorde beräkningar för att utforma systemet för luftflödet från datacentret till växthuset, säger: "För det kalla klimatet i norra Sverige visar våra beräkningar att ett växthus på 300 kvadratmeter lätt kan värmas upp med en 550 kW-container, även vid utomhustemperaturer på nästan -30 °C Men potentialen är mycket större än så. Temperaturskillnaden över växthuset är i denna beräkning endast 10 grader eftersom vi antar en DC-utgångstemperatur på 35°C och en GH-temperatur på 25°C. Om likströmsutgången ökas till 55 °C kan växthusytan tredubblas till 900 m2. "

Att bidra till ett hållbart samhälle

Systemair har levererat följande:

  • 2 Geniox luftbehandlingsaggregat

  • 2 MUB-fläktar

  • 12 OPTIMA VAV-spjäll

  • 1 Topvex luftbehandlingsaggregat med softcooler

  • 100m displacement duct diffusers

Till att börja med kommer växthuset att användas för odling av grönsaker. Det finns dock större planer i linje med Bodens gröna omställning. Håkan Nordin säger: "Vi tittar också på aquaponics, kombinerade grönsaks- och fiskodlingar, och proteingrödor, till exempel insekter. Det kommer säkerligen att finnas möjligheter till många spännande spin-offs till de energiintensiva anläggningar som vi har på gång i Boden."

"För Systemair kan den här marknaden bli viktig i framtiden. Bland våra kunder finns flera datacenter som vi för närvarande hjälper med kylning. Som företag vill vi bidra till ett hållbart samhälle och om vi har möjlighet att skala upp detta kommer vi också kunna hjälpa våra kunder bli mer hållbara, säger Pär Johansson.

Utvalda produkter

Geniox
Geniox
Geniox erbjuder idealisk energibesparing och låga driftskostnader, med lång livslängd och minsta möjliga påverkan på miljön.
Geniox
Geniox Go
MUB
MUB
Högeffektiva, mycket flexibla och tysta boxfläktar. Oändliga möjligheter till anpassning.
MUB
MUB/F
MUB/T
+2
Topvex
Topvex
Brett utbud av kompakta och standardiserade luftbehandlingsaggregat för enkel installation och snabb leverans.
Topvex
Topvex