Luftbehandlingsaggregat till Ten Hotel

Systemair har levererat 194 stycken luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning och behovsstyrning.

Ten Hotel - Junior Living

Hösten 2020 levererades luftbehandlingsaggregat till Bevego, Västerås för att sedan installeras i Ten Hotel, som ligger i Stockholm. Bygget färdigställdes i februari  2021 av Junior Living - Prefament AB. Hotellet är försett med 194 stycken Save VTR 100/B samt andra diverse tillbehör.

Nominering till Plåtpriset 2021

Systemairs modifierade aggregat med snygg design smyckar prestigeprojektet som nominerades till svenska priset för metall i arkitektur.

2020
Hotell och nöjesbranschen
Entreprenör

Bevego, Västerås

Slutkund

Junior Living - Prefament AB

SAVE Connect with mobile phone

Ten Hotel av Andreas Martin-Löf Arkitekter AB och Junior Living nominerades till det svenska priset för metall i arkitektur - Plåtpriset 2021. GreenCoat färgbelagt stål användes som beklädnad för att skapa ett passande uttryck med en begränsad budget. Beklädnaden förvandlade 194 fullt prefabricerade rumsmoduler till ett modernt och elegant hotell för gästerna. 

SAVE
SAVE
Frisk, fräsch och ren luft i alla rum.
SAVE CONNECT
SAVE CONNECT
Fjärrstyrning av SAVE-aggregat