Ny ventilation gav elbesparing på 30 procent

Gammal ventilation byttes ut mot Systemairs energieffektiva lösningar efter en noga energikartläggning. Resultatet - oväntade besparingar.

Haninge bostäder

När Haningebostäder 2018 gjorde en energikartläggning kunde de se att stora besparingar fanns att göra på ventilationen. Kartläggningen visade på att besparingar framför allt kunde göras genom att byta ut äldre ventilationsaggregat. I en av byggnaderna, byggd 1986, kunde man se en elbesparing på hela 50 % och även en minskad förbrukning av fjärrvärme med -12 %.

Oväntad besparing

En oväntad ytterligare besparing var att den nya ventilationen minskade behovet av fjärrvärme i fastigheterna. På årsbasis blev besparingen 299 400 KWh (299 MW). Anledningen? Det behövs mindre eftervärmning på ventilationen med de nya moderna aggregaten.

Hög energibesparing

På totalen ligger energibesparingen på själva ventilationen på 30 % men till det tillkommer alltså minskat behov av fjärrvärme.

Snabbare återbetalning

Enligt ursprungskalkylen skulle investeringen ha en beräknad återbetalningstid på 16 år, men i efterhand har den kunnat revideras och ligger nu på 13 år (Utgår från ett genomsnittligt elpris på 1,50 kr/KWh).

Den oväntade besparingen

En oväntad ytterligare besparing var att den nya ventilationen gjorde att behovet av fjärrvärme minskade i fastigheterna. Anledningen är att det behövs mindre eftervärmning på ventilationen med de nya moderna aggregaten.

Enligt ursprungskalkylen skulle investeringen ha en beräknad återbetalningstid på 16 år, men i efterhand har den kunnat revideras och ligger nu på 13 år. Dock utgår den från ett genomsnittligt elpris på 1,50 kr/KWh – så om dagens elpriser håller i sig så kommer återbetalningen naturligtvis att gå mycket snabbare. 

Det blev en större besparing än vad jag föreställde mig från början eftersom de gamla aggregaten inte växlade av värme lika bra. Som kommunalt bostadsbolag har vi energisparmål samt att vi antagit Allmännyttans energisparmål vid namn Klimatinitiativet. Det är en bra början är att byta ut gamla fläktaggregat och pumpar, det ger ett snabbt och tydligt resultat. De nya aggregaten ger förutom energibesparingen också en god inomhusmiljö vilket vi så klart är måna om för våra kunder.

Ronnie Chressman
Drift- och underhållschef på Haningebostäder

De moderna EC-fläktmotorerna är otroligt mycket mer energieffektiva än den äldre typen med AC-motorer. Det finns många fastighetsägare runt om i Sverige som ännu inte riktigt insett fördelarna med ett byte till modernare teknik – det är större skillnad än vad folk tror. Att byta ventilationsaggregat gör väldigt stor skillnad och med dagens energipriser går återbetalningen snabbt.

Henrik Barckman
Säljare inom bostadsventilation

På totalen ligger energibesparingen på själva ventilationen på 30 procent men till det tillkommer alltså minskat behov av fjärrvärme. 

Ett modernt luftbehandlingsaggregat är snålare och effektivare än ett äldre FTX-aggregat.

Vad vi ser är att även om man har ett fungerande FTX-aggregat från -80 eller -90-tal och tycker sig ha ok ventilation, så har det hänt mycket med fläktmotortekniken bara de senaste 15 åren.

Ett modernt luftbehandlingsaggregat är oerhört mycket snålare och effektivare. Dessutom är styret till våra aggregat väldigt smart och lätt att justera in, det tillför en hel del att få ett styrsystem som är lättanvänt– många fastigheter har dåligt injusterad ventilation idag. Styrsystem och injustering är viktigt både för att få en optimalt fungerande ventilation och för att kunna hålla nere kostnaden.

Henrik Barckman
Säljare inom bostadsventilation

Utvalda produkter

Topvex
Topvex
Brett utbud av kompakta och standardiserade luftbehandlingsaggregat för enkel installation och snabb leverans.
Topvex
Topvex
Geniox
Geniox
Geniox erbjuder idealisk energibesparing och låga driftskostnader, med lång livslängd och minsta möjliga påverkan på miljön.
Geniox
Geniox Go
K
K
Radialfläkt för cirkulära kanaler
TFC
TFC
Energieffektiv takfläkt med EC-motor