Miljövänliga och energieffektiva leveranser till BoKlok

Systemair levererar en nyckelfärdig, energieffektiv och enkel ventilationslösning till BoKlok.

BoKlok

BoKlok är ett innovativt bostadskoncept från, och ägs av, Ikea och Skanska som syftar till att leverera hållbara, högkvalitativa nya bostäder. BoKlok har samarbetat med Systemair för att säkerställa kvalitativa ventilationslösningar och servicetjänster i linje med organisationens höga standarder.

1 200 Hus och lägenheter

Årlig produktion av BoKlok

700SAVE-luftbehandlingsaggregat

Levereras till BoKlok årligen

1 500 Luftdistributionsprodukter

Levereras till BoKlok årligen

55%

Reduction in carbon emissions of occupants living in BoKlok due to fabric efficiencies and installed ventilation technologies

Nyckelfärdiga lösningar

Vi levererar en nyckelfärdig lösning. Vi tar ansvar från produktion tills dess att det är driftsatt och lägenheterna genomgått OVK-besiktning.

Pålitlig produktion och leverans

Vår effektiva produktion, paketering och optimerade leverans har mött BoKloks höga krav på strömlinjeformad utveckling och produktion av lägenheter.

Enhetlig strategi och ett starkt samarbete

Det nära samarbetet med BoKlok har lett till energieffektiva och kvalitativa ventilationslösningar för slutkunden.

Produkter med kvalitet

Energieffektiva, enkla och robusta ventilationslösningar för storskaliga projekt.

Bild av: BoKlok

Moderna bostäder till överkomliga priser

Den svenska möbeljätten Ikea och Skanska, ett ledande utvecklings- och byggföretag i Sverige, samarbetade för att skapa ett innovativt bostadskoncept som erbjuder nya, mysiga, hållbara och prisvärda bostäder för alla. Resultatet blev BoKlok (Live Smart), som har som mål att utveckla "moderna bostäder avsedda för många".

BoKlok levererar prefabricerade bostäder genom att tillämpa IKEA:s innovativa tillvägagångssätt för dynamisk design i produktionsprocessen. Denna strategi bygger på fem grundläggande principer: form, funktion, hållbarhet, kvalitet och lågt pris. Husen är tillverkade av naturmaterial och utvecklade med en mycket energieffektiv design som stöds av en behaglig layout som skapar naturligt ljus och komfortabla bostadsutrymmen.

IKEA's innovative approach to democratic design

Konceptet BoKlok började på 1990-talet när Ikeas grundare Ingvar Kamprad och den dåvarande ordföranden för Skanska Melker Schörling arbetade tillsammans för att åtgärda bristen på bostäder till överkomliga priser i Sverige. Tillsammans ville de stödja ett förbisett segment av människor som kanske inte kan få tillgång till typiska moderna bostäder i hela landet.

Skanska nämner att BoKloks vägledande utgångspunkt var frågan: "Hur mycket kan en ensamstående sjuksköterska med barn ha råd att spendera på en bostad?". Svaret var ungefär 3 000 kronor vid den tidpunkten. Detta blev grunden för alla viktiga beslut, drivet av viljan att göra bostadsägande tillgängligt för alla.

BoKlok har producerat mer än 14 000 bostäder med en portfölj som sträcker sig över två decennier. Fokus ligger inte bara på att bygga nya bostäder utan också på "hållbara nya samhällen på lång sikt". BokLok har upprätthållit ett enastående resultat i Sverige, Norge och Finland. Under år 2019 introducerades det i Storbritannien.

BoKlok verkar för att hela sin värdekedja ska vara klimatneutral till 2030. När BoKlok 2016 ville minska energiförbrukningen i sina byggnader, genom att byta ut ventilationsaggregaten, var Systemair en bra samarbetspartner för framtiden.

Vi letade efter en ventilationslösning som var energieffektiv, enkel och robust. En av våra värderingar som företag är att bli 'bättre tillsammans' och även där såg vi att Systemair passade in. Vi har idag ett långsiktigt och prestigelöst samarbete som gynnar båda parter.

Stefan Ferrari,
Produktutvecklare och energispecialist, BoKlok Housing AB
Niklas Centervall, Systemair och Stefan Ferrari, BoKlok Housing AB

Ett tillförlitligt partnerskap

Flertalet faktorer gör samarbetet mellan företagen unikt, tillägger Niklas Centervall, produktchef för affärsområdet bostadsventilation på Systemair Sverige. “En aspekt är att vi levererar en helt nyckelfärdig lösning. Vi tar ansvar från att aggregaten produceras i vår fabrik i Litauen till dess att de är driftsatta i lägenheterna av vårt eget servicebolag och lägenheterna genomgått OVK-besiktningen. Den här lösningen gör att både jag och kunden kan sova gott, vi vet att det installeras korrekt och på samma sätt överallt."

BokLok färdigställer upp till 90 % av bostäderna i fabriken och endast 10 % ute på byggarbetsplatsen. Detta medför att färre personer arbetar på byggarbetsplatserna under mycket kortare tid, vilket orsakar mindre avfall och minskar antalet leveranser till byggarbetsplatsen med över 75 %. De anställda på BokLok arbetar också effektivare och reser kortare sträckor, vilket gör att antalet totala transportrörelser minskar med 50 % jämfört med traditionell byggnation.

Bild av: BoKlok

En annan unik faktor är att man lyckats minimera transporterna genom att låta produkterna köras direkt ut till kunden när de kommer från fabrik. Var tredje vecka kör en lastbil ut till BoKloks husfabrik i Gullringen på Smålandskusten med Systemairs leverans från fabriken i Litauen.

"Eftersom vi arbetar med lång framförhållning kan vi planera vår produktion och våra leveranser i god tid, det gör att vi har möjlighet att hitta sådana här lösningar som både gynnar miljön och är praktiska och effektiva." - Niklas Centervall.

Framtidens ventilationslösningar

BoKlok framställer 1 200 bostäder per år. Systemair levererar för närvarande följande till alla BoKloks lägenheter:

  • SAVE VTR 250 luftbehandlingsaggregat

  • SAVE VTR 150B luftbehandlingsaggregat

  • BOR-don och spiskåpor.

Totalt sett levererar Systemair 700 SAVE-enheter och cirka 1 500 BOR-don per år.

BoKlok-husen upptar bara en bråkdel av det kol som uppstår vid traditionellt byggda hus, bara 1/27-del av det kol som skapas vid leveransen. De boende minskar generellt sina koldioxidutsläpp med 55 % på grund av den installerade tekniken och materialeffektiviteten.

Det är slutkunden, person som kommer att bo i lägenheten, som det vitala när vi diskuterar framtidens bästa ventilationslösningar menar Niklas Centervall och Stefan Ferrari.   

Vi ser framför oss nästa generation av BoKlok-hus och slutkunder när vi diskuterar vad som blir nästa steg i utvecklingen.

Stefan Ferrari
Produktutvecklare och energispecialist, BoKlok Housing AB

BOR-C
BOR-C
Takdon för bostäder med låg ljudnivå
SAVE
SAVE
Frisk, fräsch och ren luft i alla rum.