Kylning av 100% miljövänliga datacenter

Leverans av effektivt luftkylningssystem för expansion av Islands största datacenteroperatör

atNorth Datacenter, Island

Skräddarsytt efter kundens behov

Anpassat produktutbud med nya funktioner för att möta atNorths krav och Islands utmanande klimat med starka vindar och regn.

Projektstöd och skalbarhet

Först utvecklade och testades den nya lösningen i liten skala och nu fortsätter leverans av aggregat till resterande anläggningar när AtNorth skalar upp sin verksamhet.

Krav på energiprestanda

Direkta frikylningsaggregat använder ingen mekanisk kylning, vilket uppfyller Atnorths krav på den grönaste och mest energieffektiva kylningsmetoden.

Europe
2022
Operator

atNorth

Effektivitet och hållbarhet i fokus

AtNorth är den största operatören av samlokaliserade datacenter på Island, och de är kända för sin högdensitetsteknik med fokus på hållbarhet. Flexibilitet är avgörande för det nystartade AtNorth, som har en vision om en megastation på 50 MW i Norden som använder 100 % grön el från förnybara källor. Det skulle göra det till ett av de mest hållbara och kostnadseffektiva grossistdatacenter som någonsin har byggts.

Systemairs DCC-team har arbetat nära atNorth enda sedan 2018 för att hitta den bästa lösningen som möter deras höga krav på hållbarhets och samtidigt garanterar tillförlitlighet givet Islands kalla, blåsiga och regniga klimat.

Anna Kontradenko Profile Picture
Anna Kontradenko

En anda av samarbete

AtNorth behövde en lösning med fri kylning för sin datahall utan mekaniskt stöd. Ett viktigt krav från AtNorth var att ha en låg energiförbrukning på cirka 1,05 pPUE (partial power usage effectiveness).

För att uppfylla det specifika kravet på energiförbrukning arbetade vi på Systemair, genom Anna, aktivt med kunden och diskuterade en rad möjliga lösningar. Det proaktiva men ändå samarbetsinriktade tillvägagångssättet uppskattades av atNorth, som fortsatt att arbeta nära oss och våra experter för att analysera och hitta de mest effektiva lösningarna.

Våra luftbehandlingsaggregat för direktfri kylning är sedan anpassade med vissa specifika funktioner för att tillgodose konstruktionsspecifikationerna och de ibland hårda geografiska förhållandena på Island så att det passar atNorth.

Lösningarna kalibrerades också för bättre luftblandning i blandningskammaren. Lösningarna möjliggjordes genom samarbetet mellan Systemairs kontor i Turkiet, Spanien och Sverige.

Tack vare vårt nära samarbete och kontinuerliga kommunikation har vi hittat den mest effektiva lösningen. Det har också gjort det möjligt för oss att möta deras växande behov snabbare och gjort det enklare att skala upp.

Anna Kontradenko
DCC Product Manager Air Solutions, Systemair

Navigera på havet

Det har funnits logistiska utmaningar för oss att övervinna för att kunna leverera aggregaten på snabbast möjliga sätt.

På grund av Islands geografiska läge måste aggregaten transporteras med båt - en landtransport genom Europa skulle ha varit mer komplicerad. Fartygsrörelsen stoppades dock tillfälligt på grund av pågående geopolitiska konflikter. Logistikteamen i Sverige och Turkiet arbetade nära tillsammans för att hitta en lösning. Erfarenheterna har gett alla i projektet insikter som behövs för att säkerställa en smidigare leverans av följande beställningar.

Skräddarsydda lösningar

Totalt levererade Systemair 14 enheter för direktfri kylning, DV190C med 230 kW kylkapacitet och ett luftflöde på upp till 57000m3/h. De första 8 aggregaten till den första byggnaden och ytterligare 6 till den andra anläggningen.

Lösningarna anpassades för att ge följande:

  • Kalla temperaturer och vindskydd med ett 4-stegs spjäll och deflektor för luftblandning.

  • Modulär kåpa som täcker hela sektionen utan skruvar - smart monterad med nitar och svetsad runt om för maximal vattentäthet.

  • Kontrollskåp utanför aggregatet - för inomhusinstallation.

  • Servicedörrar utrustade med särskild säkerhetstråd för att förhindra plötslig påverkan av den kraftiga vinden.

  • Luftintaget har utformats för det nordiska klimatet så att det blir en bra blandning av uteluft och returluft. Den unika lösningen med 4 intagsspjäll utvecklades av Systemairs spanska forskning och utvecklingsteam. Systemair Turkiet har utvecklat den speciella kåpan, som tests i fabriken med regnsimulering.

Enhetens pPUE är 1,03-1,05, beroende på belastning, vilket är lågt för ett kylaggregat för datacenter av denna storlek.

Tack vare det gynnsamma nordiska klimatet upprätthåller luftbehandlingsaggregatet tilluftstemperaturer inom ASHRAE:s rekommenderade temperaturer året runt, utan att det behövs någon kylbatteri vilket också gör att man inte behöver något köldmedium.

atNorth har ökat sin kapacitet redan efter den första beställningen. De har nu ytterligare flera byggnader under uppförande och Systemair har fått en order på ytterligare 14 luftbehandlingsaggregat.