Systemair

ErP-direktivet och vad du bör veta om det

Frågor och svar gällande förordningar för Fläktar, Luftbehandlingsaggregat samt Luftkonditioneringsprodukter.

Med införandet av Kyotoprotokollet har den Europeiska Unionen beslutat att CO2-utsläppen ska minska med minst 20% fram till år 2020. År 2009 skrevs ErP-direktivet på (energirelaterade produkter). Det brukar vanligtvis kallas Ekodesigndirektivet.

Man stöter på det i det dagliga livet bland annat genom utfasningen av de traditionella glödlamporna samt via energieffektivitetsmärkningar på kylskåp, tvättmaskiner och så vidare.

Vem påverkas av direktivet?

Direktivet är obligatoriskt för alla medlemsstater inom EU. Tillverkare av ventilations- och luftkonditioneringsprodukter påverkas av detta. ErP-direktivet gäller för produkter som tillverkas inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och produkter som importeras från andra länder. Produkter som exporteras utanför EU täcks inte av direktivet.

 

Följ oss på sociala medier
Feedback