Trendy a praktické informace z oboru HVAC

Kvalita vnitřního prostředí a péče o zdraví

Save 150k Kitchen Vraas Sa Or 07

Co znamená mít "kvalitní vnitřní prostředí"?

Společnost Systemair nabízí širokou škálu výrobků, které přispívají k dobré kvalitě vnitřního prostředí.
Shutterstock 1339700258

Co je to vlhkost?

Vlhkost v různých podobách a její vliv na lidský organismus