Systémy větrání 2024

Aktualizovaný katalog

Společnost Systemair každým rokem obohacuje svůj sortiment o další produkty doplňující současné výrobky používané pro vzduchotechnické aplikace. Díky této široké řadě výrobků jsme pro Vás aktualizovali a rozšířili katalog, kde jsou z jednotlivých produktů vytvořeny funkční systémy pro větrání rezidenčních nebo administrativních vysoko nebo nízkopodlažních budov.

Větrací systémy jsou znázorněny od jednodušších odvodních systémů až po centrální rekuperační systémy s důrazem na minimální energetickou náročnost pomocí optimalizátoru AIAS. Úplnou novinkou je začlení regulátorů variabilního tlaku OPTIMA-PC do potrubního systému.