AXC-H axiální ventilátor

Konfigurace dle přesných požadavků

Vysokotlaké axiální ventilátory AXC-H lze použít pro přívod nebo odvod vzduchu o teplotě -20°C až +55°C a to především v aplikacích s požadavkem na vyšší dispoziční tlak. Díky tomu lze ventilátory použít v různých komerčních i průmyslových aplikacích. Vysoká flexibilita umožňuje ventilátor navrhnout přesně dle individuálních požadavků zákazníka.

Ventilátory AXC-H se vyznačují větším poměrem náboje a integrovanými vodicími lopatkami, což jim umožňuje dosahovat vysokých tlaků při vysokých objemových průtocích a vynikající účinnosti.

Systemair konfigurátor pro axiální ventilátory

Nový model AXC-H je k dispozici v návrhovém programu