Link F C2 Va Of Scene Signature

F-C2...VA & F-C2...OF

Požární klapka cartridgeová

120 minut

I přes svůj nenápadný  a jednoduchý design je klapka F-C2 schopna zajistit požární odolnost až 2 hodiny.

Aktivní i bez zdroje napájení

Požární klapka cartridgeová F-C2 je vybavena mechanickou pružinou pro uzavření listu, aktivuje se teplotní tavnou pojistkou při 72 °C.

Bezpečné řešení s minimálním nárokem na prostor

Ucelené řady produktů  F-C2...OF a F-C2...VA přináší komplexní  řešení s důrazem na požární ochranu a designový vzhled pro distribuci vzduchu.

Vstupte do návrhového programu Systemair Design

Svoboda výběru

S podtypy F-C2 si můžete vybrat až osm typů čelních panelů:

Pro F-C2...OF

  • BOR-S

  • OV-R

  • KM

Pro F-C2...VA

  • BOR-S

  • BOR-R

  • EFF

  • TFF

  • BALANCE-E

  • BALANCE-S