Požární klapky

Společnost Systemair nabízí rozsáhlý sortiment požárních klapek s širokou škálou aktivačních mechanismů (ruční nebo s různými typy servopohonu), které fungují jako samostatné prvky nebo v kombinaci s jinými požárními klapkami vytváří bezpečnostní zóny na základě návrhu budovy. Jako volitelné příslušenství lze přidat řídicí a komunikační jednotky a další příslušenství k spolehlivému způsobu instalace. Každá požární klapka musí být instalovaná v souladu s návodem na montáž od výrobce.