Obchodní a reklamační podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Platnost od 01.09.2022

Reklamační podmínky

Jak podat reklamaci?​​​​​​
1) Reklamaci lze uplatnit pouze v písemné případně elektronické formě.
2) S reklamovaným zařízením do vyjádření servisního technika nemanipulujte ani jej neodpojujte!
3) Případné reklamace zasílejte na email servis@systemair.cz nebo v písemné formě na adresu hlavní kanceláře.

Platnost od 01.06.2021

Recyklační poplatky

Ceník recyklačních poplatků pro jednotlivé výrobky vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Platnost od 01.01.2023