Shutterstock 1713871714

Udržitelnost: protože máme jen jednu planetu

Náš svět závisí na čistém a zdravém vzduchu. Záleží však také na tom, zda jsou naše řešení větrání, vytápění a chlazení energeticky a zdrojově efektivní.

Udržitelnost

Ve společnosti Systemair se snažíme zkombinovat nejlepší prvky obou, abychom zajistili výjimečnou kvalitu vnitřního vzduchu a zároveň přispěli k udržitelnější planetě.

Náš závazek k udržitelnosti se rozprostírá ve třech dimenzích: v oblasti životního prostředí, v sociální oblasti a v oblasti správy (ESG). A dodržováním těchto přísných norem ovlivňujeme inovace a pomáháme řídit další průmyslový vývoj po celém světě.

Zaměřujeme se na udržitelnost v těchto oblastech

Focus area

Zodpovědný podnik

 • Zajištění etického a odpovědného podnikání

 • Nulová tolerance vůči korupci

 • Převzít odpovědnost v našem dodavatelském řetězci

Focus area

Udržitelné pracoviště

 • Nulové pracovní úrazy

 • Podporovat rozvoj zaměstnanců

 • Rovné příležitosti s inkluzivní kulturou

Focus area

Udržitelná výroba

 • Snížit emise skleníkových plynů

 • Zlepšit energetickou účinnost zařízení a provozu

 • Minimalizovat dopad společnosti na životní prostředí

Focus area

Udržitelné výrobky

 • Vyvíjet špičková energeticky účinná řešení

 • Zlepšení kvality vnitřního vzduchu

 • Přístup životního cyklu ke snížení dopadu na životní prostředí

Prosazování cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů

Ve společnosti Systemair jsme přijali Cíle udržitelného rozvoje OSN za své a neustále pracujeme na tom, abychom sladili naše aktivity s jejich, aby byl svět lepším místem pro všechny.Nemusí to být jedno ani druhé. Ve společnosti Systemair věříme, že růst a udržitelnost jdou ruku v ruce. Jako globální společnost přebíráme odpovědnost a jednáme pro udržitelnější planetu.

Lee Morgan
Lee Morgan
Global Sustainability Manager | Systemair Group

Hrdě předkládáme výsledky

Modulární zařízení prodávané společností Systemair během jednoho roku umožňuje:

1.9TWh
nižší spotřeba energie

Odpovídá množství domácí elektřiny spotřebované v 500 000 rodinných domech.

500,000tun
ušetřené emise CO₂

Ekvivalent emisí oxidu uhličitého z 280 000 automobilů ročně.