Greenhouse with Green Ventilation

Green Ventilation vás vede k nejudržitelnějším řešením

Vzhledem ke globální změně klimatu nebyla udržitelnost nikdy důležitější než dnes. V reakci na to jsme předefinovali a rozšířili náš koncept Green Ventilation ve skupině Systemair. Náš nový štítek a odpovídající požadavky na výrobky vám umožní snadno identifikovat nejudržitelnější řešení pro vaše projekty HVAC.

Dříve štítek Green Ventilation pouze uváděl, že výrobek obsahuje energeticky účinný EC motor. Abychom vyhověli vysokým nárokům na udržitelnost, rozšířili jsme pole působnosti i na další kritické faktory ochrany životního prostředí, na kterých vám i nám záleží.

V důsledku toho je nyní Green Ventilation důvěryhodným měřítkem environmentální výkonnosti našich výrobků. Odráží naše nejvyšší interní standardy a zároveň poskytuje našim zákazníkům klid, když čelí požadavkům na udržitelnost napříč projekty HVAC.

"Green Ventilation je jednoduchým průvodcem pro výběr nejudržitelnějších řešení v rámci našeho portfolia. Pouze výrobky, které splňují snadno ověřitelná kritéria udržitelnosti, mohou nést naši novou značku ekologického výkonu."


Thomas Urban
Ředitel oblasti produktů, ventilátorů a příslušenství, Systemair Group

Green Ventilation obsahuje kritéria udržitelnosti pro každou skupinu výrobků

Pro každou skupinu výrobků Systemair jsou definovány požadavky na udržitelnost, kdy výrobek splňuje podmínky pro označení Green Ventilation.

Definované požadavky nejsou jen „zelený marketing“, jsou měřitelné a ověřitelné.

Požadavky na Green Ventilation jsou často revidovány, aby odrážely technologický pokrok a neustále zvyšovaly laťku.

Kromě energetické účinnosti řeší Green Ventilation dopad výrobku na kvalitu vzduchu ve vnitřních prostorách, bezpečnost, pohodlí, globálního oteplování a dalších.

Green Ventilation je založen na souboru obecných principů udržitelnosti

Naše výrobky vždy splňují aktuální požadavky Evropské unie na Ekodesign – nebo srovnatelnou legislativu v jiných regionech.

Energetická účinnost je pro naše výrobky a řešení zásadní, umožňuje stále nižší spotřebu energie v budovách, a tím zabraňuje emisím skleníkových plynů.

Při vývoji výrobků se zaměřujeme na výběr materiálu a jeho recyklaci. Navrhujeme je s ohledem na odolnost, opravitelnost a upgradovatelnost.

Naše výrobní zařízení a dodavatelské řetězce neustále snižují svou uhlíkovou stopu prostřednictvím mnoha iniciativ, včetně zvyšování energetické účinnosti a snižování závislosti na fosilních palivech.

Celosvětové požadavky na výrobky označené Green Ventilation

V následujícím textu vás provedeme sortimentem a nastíníme základní kritéria, která musí výrobky splňovat, aby mohly nést náš štítek Green Ventilation.

Pro určité kategorie platí požadavky specifické pro Severní Ameriku. Ty jsou popsány níže.