Rezidenční větrání

Požadavky

Green Ventilation

Green Ventilation je důvěryhodným měřítkem ekologického chování našich výrobků. Obsahuje kritéria udržitelnosti pro každou skupinu výrobků.

Co je potřeba k tomu, aby naše rezidenční jednotky nesly štítek Green Ventilation?

Certifikát Eurovent

Prostřednictvím certifikace Eurovent jsou údaje o výkonu ověřovány testováním v akreditovaných laboratořích. Certifikace zahrnuje každoroční kontrolu výstupu ze softwaru a tovární audity, které ověřují naše vysoké výrobní standardy a kvalitu dat.

Integrovaná regulace

Integrovaný řídicí systém zajišťuje energeticky úsporný provoz prostřednictvím ovládání jednotky na základě požadovaných hodnot (teplota, vlhkost, CO2...) a široké škály dalších funkcí. Software obsahuje všechny funkce umožňující nejúčinnější využití energie, cloudové připojení nebo připojení chytré domácnosti.

Rekuperace tepla/chladu

Systém rekuperace energie zajistí, že váš ohřátý nebo chlazený vzduch předá svoji energii a není jí plýtváno.

Pokročilá technologie filtrace

Zajistěte zdravé vnitřní klima tím, že budete mít přívodní filtr s třídou filtrace minimálně ePM1 50 % a odsávací filtr s třídou filtrace ePM10 50 %.

Nízká uhlíková stupa

Jednotky jsou navrženy, zkonstruovány a vyrobeny v Evropě, což umožňuje nízkou dopravní stopu CO2.