Distribuční prvky a výrobky požární bezpečnosti

Požadavky

Green Ventilation

Diffusors

Green Ventilation je důvěryhodným měřítkem ekologického chování našich výrobků. Obsahuje kritéria udržitelnosti pro každou skupinu výrobků.

Co je potřeba k tomu, aby naše distribuční prvky a výrobky požární bezpečnosti nesly štítek Green Ventilation?

Online návrhový program a výběr s pokročilými funkcemi

Konfigurátor umožňuje zákazníkům navrhnout nejudržitelnější systém distribuce vzduchu a požární bezpečnosti z hlediska energetického i hlukového, kvality vzduchu ve vnitřních prostorách a bezpečnosti. Tento nástroj nástroj umí:

  • Zobrazit technická data založená na skutečných měřeních zahrnující teplotu přiváděného vzduchu a prostorovou teplotu a také vyzařovaný hluk.

  • Zobrazit izovely (čáry konstantní rychlosti) při třech různých rychlostech

  • Umožňuje uživatelům vizualizovat svůj návrh větrání v interaktivním 3D modelu

  • Nabízí možnost importu půdorysů a navrhnout efektivnější systém.

Přísné testování

Výrobky jsou přísně testovány v našich nejmodernějších laboratořích po celém světě, nebo pokud to není možné, v akreditovaných laboratořích třetích stran. Měření zahrnují např.

  • Rychlost vzduchu na různých úrovních (isolvely)

  • Hladinu akustického tlaku

  • Tlakovou ztrátu a netěsnost

Kromě toho jsou všechny výrobky požární bezpečnosti před oficiálním testováním třetí stranou interně testovány.

Žádné škodlivé chemikálie

Jsou vyrobeny v souladu s požadavky nařízení EU o stavebních výrobcích (CPR). Neobsahují škodlivé chemikálie nebo jejich množství je tak nízké , že nemohou poškozovat životní prostředí nebo ohrožovat bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetku.

Vzduchotěsnost dle EN 1751:2014

Těsnost pláště klapek C nebo vyšší, těsnost listu klapky 3 nebo vyšší

Objevte některá z našich řešení Green Ventilation

OPTIMA-R-PC_BM
Modulární, pro řízení tlaku v potrubí do 600 Pa
F-C2
Požární klapka cartridgeová, vsuvná do potrubí