Save 150k Kitchen Vraas Sa Or 07

Co znamená mít "kvalitní vnitřní prostředí"?

Společnost Systemair nabízí širokou škálu výrobků, které přispívají k dobré kvalitě vnitřního prostředí.

Kvalita vnitřního vzduchu

K osobnímu i kolektivnímu vnímání dobré kvality vnitřního prostředí (IEQ) přispívá mnoho faktorů. Smysly slouží jako základ pro vstupní informace obyvatel, které mohou být ovlivněny světlem, suchem, znečištěním, teplotou, vlhkostí, emisemi atd.

Dobré vnitřní prostředí zohledňuje všechny parametry, které mohou ovlivnit vnímání obyvatel.

Air quality

Teplota

Víme, že dva lidé se mohou v jedné místnosti cítit různě. Jeden se může cítit pohodlně, zatímco druhý se může cítit velmi nepříjemně. Je to proto, že každý člověk preferuje svou vlastní ideální teplotu. Teplota je také často hlavním důvodem nepohodlí. Kromě výše uvedených faktorů může náš dojem ovlivnit také oblečení a povrchová teplota. V této oblasti bylo provedeno několik studií a experimentů, které ukázaly, že bez ohledu na to, jak kvalitní je prostředí v místnosti, přibližně 5 % lidí bude vždy nespokojeno.

Vlevo vidíte předpokládané procento nespokojených, pokud se teplota liší od průměrné ideální teploty.

Kromě toho, že teplota narušuje úroveň pohodlí uživatelů, má také významný vliv na výkonnost a produktivitu, což podtrhuje potřebu efektivně kontrolovat a řídit teplotu v místnosti.

Shutterstock 736863541

Kvalita vzduchu

Měření kvality ovzduší je velmi obtížné. Nejběžnějším způsobem je měření kvality ovzduší různými způsoby podle koncentrace CO2, ale také podle koncentrace těkavých organických látek (VOC). VOC jsou organické chemické látky, které mají při běžné pokojové teplotě vysoký tlak výparů. Jejich vysoký tlak páry je důsledkem nízkého bodu varu, který způsobuje, že se z kapalné nebo pevné formy sloučeniny vypařuje nebo sublimuje velké množství molekul a dostává se do okolního vzduchu, což je vlastnost známá jako těkavost. Těkavých organických látek je mnoho, jsou rozmanité a všudypřítomné. Zahrnují chemické látky vyrobené člověkem i přírodní látky. Většina vůní nebo zápachů pochází z těkavých organických látek.

Rychlost proudění vzduchu

U difuzorů se často zobrazuje údaj o délce dosahu proudu vzduchu s koncovou rychlostí 0,2 m/s. Jedná se spíše o standard, který mají výrobci jako společný základ pro demonstraci výsledného výkonu difuzoru. V pobytové zóně (0,1 - 1,8 m nad podlahou) jsou nejčastější požadavky na rychlost proudění vzduchu 0,25 m/s v zimě a 0,15 m/s v létě.

V rámci této definice máme také dva další faktory nazývané CLO (oděv) a MET (metabolismus).

CLO je izolační schopnost oděvu zajistit dobrý komfort v daných podmínkách. V zimě obvykle nastavujeme hodnotu CLO na 1. V létě je to 0,8.

Hodnota MET závisí na úrovni aktivity člověka a lze ji nalézt v tabulkách pro různé druhy práce nebo činností.

Shutterstock 201174746

Hlukové a světelné znečištění

Zvukové a světelné znečištění nebo emise v každodenním prostředí také zásadně ovlivňují pohodlí a pohodu osob v daném prostoru. Míra a tolerance znečištění se liší v závislosti na prostředí. Osoba v nákupním centru bude pravděpodobně schopna akceptovat vyšší úroveň zvuku než doma v ložnici. Pro hluk může být typické rozmezí 30 až 40 dB(A).

Shutterstock 1339700258

Vliv vlhkosti

Vlhkost má významný vliv na zdraví obyvatel. Pokud je příliš nízká nebo příliš vysoká, může mít zásadní vliv na zdraví obyvatel. "Ideální" vlhkostní podmínky pro člověka se mohou pohybovat v rozmezí 40-60 % (což je stejně tak závislé na vnitřní teplotě). V různých zeměpisných lokalitách může být vlhkost vysoká nebo nízká, což lze považovat za příjemný nebo nepříjemný stav. Obecně platí, že pokud má vzduch v interiéru nízkou vlhkost nebo je "příliš suchý", má to negativní vliv na sliznice lidského těla. Příliš vysoká vlhkost v interiéru může zase vést k riziku vzniku plísní ve vnitřním prostředí.

Chladiče se mohou částečně postarat o odvlhčení venkovního vzduchu s vysokou vlhkostí.

Shrnutí

Pokud chceme shrnout, co je dobré vnitřní prostředí, musíme vzít v úvahu všechny parametry, které mohou ovlivnit naše smysly, což znamená kvalitu vzduchu, tepelné, akustické a vizuální klima. Všechny tyto parametry dohromady vytvářejí prostředí, ve kterém je možné pohodlně pracovat, a všechny je důležité udržovat na správné úrovni, aby se vytvořilo dobré klima. Ale možná nejdůležitějším problémem, kterému čelíme, je uvědomit si různé potřeby lidí a to, co považují za dobré klima. Možnost ovlivnit vlastní podmínky ve vlastním prostoru nebo jeho části je velmi důležitá.