Filter Eurovent Energy

Jak vybrat správný filtr pro VZT jednotku

Komentář experta #2

Kvalita vnitřního vzduchu

Filtrace vzduchu hraje důležitou roli při udržování optimální kvality vzduchu v interiéru (IAQ), která je vzhledem k COVID19 důležitější než kdy jindy. Rostoucí pozornost trhu věnovaná filtraci vzduchu však také vyvolala některé mylné informace týkající se výběru vzduchových filtrů pro vzduchotechnické jednotky.

Řekněme si fakta týkající se výběru filtru pro VZT jednotku.

Michelle Junander
Regional manager, Systemair Sweden

Ve společnosti Systemair doporučujeme posuzovat vzduchové filtry v kontextu celého systému, protože komplexní přístup je klíčem k zajištění správné kvality vnitřního vzduchu.

Důraz by měl být kladen na správné použití filtru s ohledem na celkovou aplikaci a specifické požadavky projektu, protože samotný filtr není jediným důležitým řešením pro prevenci expozice virům. Integrovanější přístup pomůže zajistit správné větrání, kvalitu vnitřního vzduchu a zmírnit riziko a šíření infekce.

Nikdy bychom také neměli zapomínat na to, proč jsou filtry instalovány, a to je zajištění zdraví obyvatel budovy. Dobrý a kvalitní vzduchový filtr může mít vysokou účinnost filtrace a dobrou energetickou účinnost. Jeden faktor nemusí negativně ovlivňovat druhý.

Eurovent 4/23 2020

Jak se nejlépe rozhodnout pro správný výběr filtru?

Pro zajištění správného výběru vzduchové filtrace mohou zákazníci také využít přijaté normy a doporučení mezinárodních orgánů, které poskytují komplexní, daty podložené informace.

Důležitým referenčním bodem je průmyslové doporučení 4/23 (2022) společnosti Eurovent o výběru tříd vzduchových filtrů podle normy EN ISO 16890 pro všeobecné větrací aplikace. Doporučení Eurovent zavádí metodu, která odpovídá doporučené minimální účinnosti filtrace s kategoriemi venkovního i přiváděného vzduchu, a to v rámci snahy o zjednodušení procesu výběru při zohlednění všech relevantních faktorů.

Metoda se rovněž odvolává na mezní hodnoty doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO), aby byla zachována mezinárodní konzistence. Minimální filtrační účinnosti doporučené v tomto dokumentu pokrývají různé rozsahy velikosti částic PM v závislosti na konkrétních požadavcích aplikace.

Filter Eurovent Energy

Existuje certifikační program pro vzduchové filtry?

Ano. Zákazníkům také doporučujeme, aby si ověřili certifikaci Eurovent pro vzduchové filtry. Tato akreditovaná certifikace třetí strany ověřuje výkonnost vzduchových filtrů z hlediska filtrace i energetické účinnosti. Nabízí také praktický systém označování, který uživatelům umožňuje snadno identifikovat nejlepší filtry.

Hero Hs300 01 Repl Hepa

Kdy je vhodné použít HEPA filtry?

Zohlednění těchto doporučení pomůže zajistit, aby zákazníci implementovali vhodná řešení a nespoléhali se vždy na instalaci filtrů HEPA (High Efficiency Particle Arrestance), které se obvykle volí pro zdravotnické aplikace nebo projekty s vysokými hygienickými požadavky. HEPA filtry tak mohou být sofistikovaným řešením pro obecné ventilační aplikace. V mnoha případech postačí vysoce kvalitní filtry doporučené výrobcem nebo pokyny pro údržbu konkrétní jednotky - za předpokladu dodržení správných postupů výběru, instalace a údržby.

Ačkoli HEPA filtry nabízejí dobré filtrační schopnosti, nelze je libovolně instalovat do každé vzduchotechnické jednotky.

Většina standardních jednotek HVAC není určena pro HEPA filtry. Pokud jsou HEPA filtry použity, doporučuje se použít předfiltr, aby se prodloužila životnost filtru, pokud se jedná o instalace s přiváděným vzduchem. I při použití nových filtračních materiálů mají HEPA filtry značnou tlakovou ztrátu, která se navíc zvyšuje, když se filtry během provozu ucpou.

Vzhledem k tomu, že koronaviry mají průměr přibližně 120 nanometrů (1000 nm = 1 μm), jsou HEPA filtry schopny virus zablokovat - pokud se vůbec dostane do vzduchotechnické jednotky. Ve skutečnosti je třeba vzít v úvahu i další faktory, které ovlivňují IAQ. V tomto případě má vliv například relativní vlhkost vzduchu.

Použití HEPA filtrů je opodstatněné také v případě, že se velká část vzduchu v místnosti recykluje. V takových případech je možné snížit koncentraci částic ve vzduchu v místnosti. Vzduch v místnosti i povrchy však mohou být stále kontaminovány virovými částicemi od infikovaných osob v místnosti.

Je také důležité si uvědomit, že HEPA filtry způsobují vysoké náklady na energii. Je proto nutné podpořit trh jasnými, přesnými a spolehlivými informacemi, aby bylo zajištěno, že vybrané a instalované vzduchové filtry pozitivně přispějí ke zdraví obyvatel budov, aniž by zbytečně zvyšovaly spotřebu energie.

Close Up Air Ahu Filter

Jakých obecných doporučení se můžete držet?

V rámci komplexního přístupu doporučujeme zúčastněným stranám, aby zvážily také následující doporučení týmu odborníků společnosti Systemair pro udržení zdravého vzduchu v interiéru:

  • Prodloužení provozní doby ventilačního systému. Ideální je provozovat systém 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

  • Optimalizujte větrání zvýšením objemového průtoku systému a zároveň zajistěte, aby nebránil dosažení doporučené úrovně vlhkosti.

  • Udržujte úroveň vlhkosti mezi 40 a 60 %.

  • Nastavte regulaci objemu vzduchu.

  • Nastavte recirkulaci podle provozního režimu.

  • Při výběru vzduchových filtrů se řiďte doporučeními společnosti Eurovent.