FGR

FGR

Filterkassett for sirkulær kanal

  • Enkel montering

  • Nippelanslutning med gummipakning

  • Panelfilter inkludert

  • Låser med vippefester

  • Installering i alle posisjoner .
Filterkassett FGR er utstyrt med et planfilter med klasse grov 50%. Filterkassetten er produsert i galvanisert stålplate med nippelanslutninger med gummipakning, lokk med vippelås samt filter av engangstype.

Filterkassetten passer til bruk som:

• Tilluftfilter til industri og verkstedlokaler

• Returluft til varmegjenvinningsaggregat

• Avtrekk fra tørketromler

• Frisøravtrekk (punktavsug)

Filter: FGR leveres med standard panelfilter, klasse Grov 50%(G3) (i henhold til ISO 16890 / EN 779), som også er tilgjengelig som tilbehør. Filtrene som brukes i filterkassetten må skiftes ut med jevne mellomrom. Hyppigheten av utskifting avhenger av hvordan produktet brukes og i hvilket miljø filterkassetten er plassert. For enkel indikasjon/overvåking av filterforurensning anbefaler vi trykkvakt (tilbehør). Det anbefalte slutt-trykkfallet for det filteret er laveste verdi av følgende: starttrykk for rent filter + 50 Pa og 3 × starttrykk for rent filter.

Installasjon: FGR-filterkassetten kan installeres i hvilken som helst posisjon til de sirkulære spiralkanalene direkte eller ved å bruke hurtigklemmer (tilbehør). Tilgang til det avtakbare dekselet skal gis for filterbytte.