Geniox HP-serie med integrert reversibel varmepumpe - alt i en optimalisert enhet

Komfortkjøling og oppvarming

Ventilasjonsaggregater

Leter du etter en løsning som tilbyr komfortkjøling og oppvarming av ventilasjonsluft i en optimalisert enhet? Sjekk ut vårt Geniox HP-utvalg. Med en roterende varmeveksler og integrert reversibel varmepumpe, er hvert ventilasjonsaggregat (AHU) et komplett system med automatikk.

• Luftmengde fra 720–20 000 m3/h 
• Leveres ferdig fabrikktestet - plug-and-play
• Enkel installasjon, ingen utendørs AC-enhet eller rørføring nødvendig
• Brukervennlig styring med trådløs kommunikasjon
• Maksimal varmegjenvinning om vinteren, god kjøleeffekt om sommeren

Alt-i-ett ventilasjonsaggregat, plassbesparende

Tilbyr komfortkjøling og oppvarming av ventilasjonsluft. Å ha bare én integrert enhet sparer plass i bygningen.

Enkel installasjon

Kompakt design, passer gjennom standard døråpninger. Ikke behov for utendørs kjølemaskiner og rørføringer. Lav installasjonskostnad.

Lav driftskostnad

Høy energieffektivitet, lav totalt energibruk, minimale vedlikeholdskrav og lang teknisk levetid.

Brukervennlig Access automatikk

Styr aggregatene dine ved hjelp av NaviPad, eller via Access Connect-appen på smarttelefon eller nettbrett. Forhåndsprogrammerte funksjoner hjelper deg med å optimalisere driften.

Funksjoner som optimaliserer ytelsen

Geniox HP DF (Defrost Free)

Integrert reversibel varmepumpe

 • Kjøler ned eller varmer opp tilluften til forhåndsinnstilte parametere

 • Frekvensstyrt Danfoss scrollkompressor, med PM-motor

 • Elektronisk ekspansjonsventil forhindrer at systemet driftes med feil innstillinger

 • Trinnløs styring av kjøle- og varmekapasitet sikrer presis regulering

 • Svært høye COP- og EER-verdier.

Batterier med lavt trykkfall

Til- og avtrekksbatteriene er hydrofilbehandlet. Dråpefanger er ikke nødvendig.

Valgfritt elbatteri

 • Ekstra elbatteri er standard ved dimesjonerende utetemperatur under –17 °C

 • Kan også legges til som egen modul på et senere tidspunkt

Kvalitetspaneler

 • Panelene er isolert med 60 mm mineralull til termisk isolasjonsstandard T2/TB2.

 • Korrosjonsbestandighet C5 (paneler).

Systemair Access automatikk

Felles automatikk for alle Geniox-modeller, nå med trådløs kommunikasjon!

Enkel å koble til, konfigurere og regulere

 • Brukervennlig grensesnitt (UI)

 • Mange forhåndsprogrammerte funksjoner for å optimalisere driften av aggregatet

 • Enkel tilgang til eksterne tilkoblinger

Energieffektive EC-vifter

Kompakte kammervifter med høyytelses EC-motorer. EC-vifter i hele utvalget tilbyr høy effektivitet, lave støynivåer og lave SFP-verdier.

Roterende varmeveksler

 • Den roterende varmeveksleren tilbyr høy varmegjenvinning og lavt trykkfall, og styres i samarbeid med varmepumpen.

 • Tørreffektivitet opptil 90 %.

Ingen avriming

Alltid 100 % frisk luft inn i bygningen

I Geniox HP DF-versjonen vil varmepumpen gå kontinuerlig under forhold ned til –20 °C uten avrimingssyklus. Dette sikrer høyere energieffektivitet på kalde vinterdager og større energigjenvinning. Ingen avriming er en betydelig fordel siden avriming ikke tillater varmegjenvinning.

Rask, enkel installasjon

Plug-and-play

Geniox HP DF er et fabrikktestet aggregat som er meget plasseringsvennlig. Det leveres med innebygget kompressor fylt med kuldemedium og har to strømtilførsler, for henholdsvis luftbehandling og varmepumpe. Separate utendørs komponenter eller rørføringer er ikke nødvendig.

Varmepumpeseksjonen til Geniox HP DF-versjonen passer gjennom en 800 mm bred døråpning for de mindre størrelsene, og en 900 mm bred døråpning for de større størrelsene. Systemairs Access automatikk sørger for rask og enkel installasjon og igangkjøring.

Alle sentrale komponenter fra én pålitelig leverandør.

Geniox HP DF

For høy varmegjenvinning

7 størrelser - Geniox 10–22

Luftmengde 720–20 000 m3/h
Reversibel varmepumpe med komfortkjøling

 • Integrert, konfigurert og fylt med kuldemedium fra fabrikk

 • Ingen utendørs installasjoner eller rørføringer er nødvendig

 • Ingen avrimingssyklus nødvendig

 • Optimalisert design gir høyest mulige verdier for EER/COP

Kompakt løsning

 • Opptil 25 % plassbesparelse sammenlignet med andre innebygde HP-systemer

 • Alle seksjoner kan passere gjennom en 900 mm bred døråpning

 • Varmepumpe i en moduldel

Kjølemodus

 • Maksimert bruk av frikjølingspotensial, minimert energibruk for kompressor

Oppvarmingsmodus

 • Høy varmegjenvinningseffektivitet, ikke behov for ettervarme

 • Varmemodus ned til -20 °C uten forvarmebatteri

Systemair Access Control System med trådløs kommunikasjon

Systemair Access med trådløs kommunikasjon, et komplett kontrollsystem for luftbehandlingsaggregater som gjør avansert teknologi lett tilgjengelig.

Det lar operatører optimalisere ventilasjonsytelsen, og hjelper dem å skape det perfekte inneklimaet. Ved å drive luftbehandlingsaggregatet med maksimal effektivitet reduserer du energiforbruket og driftskostnadene.

 • Velg din foretrukne enhet , smarttelefon, nettbrett eller det håndholdte kontrollpanelet, NaviPad.

 • Intuitive menyer som er enkle å navigere, hjelper deg med å oppnå det valgte inneklimaet.

 • Plug-and-play-konseptet reduserer installasjons-, oppsett- og igangkjøringstiden.

 • Modbus-kommunikasjon til alle interne komponenter forenkler kabling, inkludert inne i enheten.

 • Skytjeneste for full overvåking og tilgjengelighet, også utenfor bygget.

 • Trådløs kommunikasjon AHU(er) kan kobles til, konfigureres og kontrolleres via Access Connect-appen på smarttelefonen eller nettbrettet.

Finn riktig Geniox til ditt prosjekt

Bruk SystemairCAD for å hjelpe deg med å konfigurere det beste Geniox-ventilasjonsaggregatet til ditt prosjekt.

Geniox HP-seriebrosjyre

nedlasting

Se hvordan Geniox HP brukes over hele verden

Lær mer om hvordan vi støtter alle prosjekter, fra standard krav til prosjekt med unike tekniske krav.