Lavere rente med boligventilasjon

Potensielt store besparelser

Balansert ventilasjon i hjemmet sikrer god luftkvalitet for deg og din familie. Et moderne anlegg med høyeffektiv varmegjenvinning vil også redusere energibruken betraktelig, og medføre store besparelser i form av reduserte energiutgifter. Boligventilasjon tjener altså både helsen, miljøet og lommeboken – nå kan du også spare store beløp ved hjelp av «Grønt boliglån» og lavere boliglånsrente.

Flere banker tilbyr i dag såkalt «Grønt Boliglån» med gunstigere rentebetingelser. Forutsetningen for slike lån er typisk at boligen oppnår energiklasse B eller bedre. Avhengig av størrelsen på boliglånet kan dette innebære betydelige besparelser for deg som lånetaker.

Et enkelttiltak som kan løfte energiklassen på boligen din til klasse B eller bedre, er installasjon av komplett balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Dersom du allerede har balansert ventilasjon i boligen kan det være tilstrekkelig å oppgradere til et nytt og mer energieffektivt ventilasjonsaggregat.

I et eksempel gav «Grønt Boliglån» en reduksjon i rentebetingelsen på 0,25 prosentpoeng. Med et lån på 5 000 000 kr resulterte det i en årlig besparelse på 12 500 kr. I tillegg til lavere renteutgifter reduseres også energiutgiftene betraktelig. De samlede besparelsene gjør investeringen svært gunstig, med en tilbakebetalingstid på kun få år.

Dersom du ikke allerede har et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i boligen din, kan du i tillegg få investeringsstøtte fra Enova. Dagens ordning gir en støtte på inntil 25 % av kjøpssummen. Les mer her.

Frisk luft og sunt innemiljø

Det er viktig å påpeke at balansert ventilasjon i hjemmet først og fremst handler om frisk luft og sunt innemiljø.Et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning gagner ikke bare lommeboka, men bidrar primært til økt komfort, renere og friskere inneklima og redusert fare for fuktskader i boligen.

Balansert ventilasjon er det mest effektive tiltaket mot helsefarlige radon-konsentrasjoner innendørs.

Veien videre

Sjekk hos aktuelle banker hvilke betingelser som gjelder for "Grønt boliglån" og bedre rentebetingelser. Hva som skal til for å oppnå energiklasse B eller bedre på din bolig finner du på energimerking.no. Beregningen kan du enkelt utføre selv.

Kontakt Systemair AS (www.systemair.no) for mer informasjon.