Verksbyen

Verksbyen

Verksbyen er en ny, bærekraftig bydel i Fredrikstad med over 1 500 boliger. Ambisjonen er å skape Norges mest innovative og fremtidsrettede boligprosjekt, og en hovedmålsetting har vært å få til en helhetlig utvikling, både i forhold til energi- og klimahensyn.

Boligene bygges etter Future Living standard. Prosjektet preges også av innovative løsninger, lavt energibehov, lokal energiproduksjon, fordeling og lagring av energi, effektutjevning, klimavennlige bygg med utstrakt bruk av trematerialer.

Alle boligene er «smarthus», og dekker deler av energibehovet med selvprodusert energi fra solceller. Midt i Verksbyen kommer også en av de flotteste åpne parkene i landet.

Utstyrt med Systemair SAVE boligventilasjon

Minimert energibehov og godt innemiljø er viktige suksesskriterier i prosjektet. Alle boenhetene er utstyrt med komplette boligventilasjonsanlegg fra Systemair, levert som ferdig optimaliserte og BIM-prosjekterte pakkeløsninger.

Boligaggregatene er av typen Systemair SAVE, i ulike modeller og størrelser tilpasset de forskjellige boenhetene. Alle har høyeffektive roterende varmegjenvinnere og SAVE Touch automatikk, for minimert energibruk, full kontroll og maksimal komfort.

  • Type: Boligutbygging

  • Utbygger: Arca Nova

SAVE
Ren og frisk luft for ethvert hjem.