LHL-sykehuset Gardermoen

LHL-sykehuset Gardermoen

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke sitt nye sykehus på Gardermoen består av til sammen 1 749 rom, fordelt på operasjonsstuer, poliklinikkrom, sengeplasser mm. Sykehusets lokasjon, snaut 10 minutter fra Oslo lufthavn Gardermoen, gir lett tilgjengelighet for pasienter fra hele landet.

Prosjektet hadde en kostnadsramme på 1,5 milliarder kroner, og er et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og universell utforming. Innovative løsninger har utløst ca. 30 millioner i støtte fra Enova. Ambisjonene var også å bygge et sykehus til 25 % lavere kostnad enn et konvensjonelt sykehus, og med halve byggetiden. Dette klarte de, og LHL-sykehuset ble kåret til Årets Bygg i 2018.

Systemair har levert ventilasjonsaggregatene til LHL-sykehuset - totalt 33 stk. DVCompact-aggregater med en samlet luftmengde på 295 000 m3/h. Alle aggregater, med unntak av de som betjener operasjonsstuer, kjøkken og sterilsentral, er utstyrt med roterende varmegjenvinner med bypass og kombibatteri. Høy temperaturvirkningsgrad og lav SFP-faktor er fellesnevnere for alle sykehusets aggregater, som også er spesialtilpasset krav til hygienisk utforming.

SykehusDVCompact
  • Byggherre: GCU

  • Lokasjon: Gardermoen

  • Størrelse: 28 500 m2

  • Samlet luftmengde: 295 000 m3/h