Bagnskleivtunnelen

Bagnskleivtunnelen

Bagnskleivtunnelen er en 4,3 km lang ny tunnel i Valdres. Tunnelen er del av E16, hovedferdselsåren mellom øst og vest, som i sin fulle lengde går fra Londonderry i Nord-Irland til Gävle i Sverige.

Tunnelen har en gradient på ca. 5 %. For å ha kontroll på eventuelle røykgasser i begge retninger, samt tilfredsstille krav satt av Statens Vegvesen, er det nødvendig med en samlet skyvkraft på over 40 kilo-newton.

Systemair utført nødvendige beregninger i prosjektet for å sikre tilstrekkelig kapasitet på tunnelventilasjonssystemet. I alt 30 fullt reversible vifter av typen AJ1250 med lyddempere er levert til prosjektet. Viftene er bygget av 1.4404 rustfritt stål, og er utstyrt med 75 kW IE3-motorer. Temperaturklasse på viftene er F250 iht. ISO 13350.

Type: Tunnel

Sted: E16, Valdres

Utbygger: Statens vegvesen